Meníme životy cez reality aj vďaka službe Doživotné bývanie a Prenájom pôvodnému vlastníkovi


Foto: Meníme životy cez reality aj vďaka službe Doživotné bývanie a Prenájom pôvodnému vlastníkovi Foto: WFG reality

Dnešná spoločnosť sa stále viac stretáva s problémom finančnej istoty a bývania po dosiahnutí dôchodkového veku. Mnohí zvládajú platiť poplatky spojené s užívaním nehnuteľnosti, no na iné potreby im už neostáva. Práve pre takéto životné situácie sme vyvinuli produkt Doživotné bývanie a jeho alternatívu, Prenájom pôvodnému vlastníkovi. 

Doživotné bývanie ako záruka spokojného dožitia

Službou Doživotné bývanie sme vyriešili komplikovanú situáciu už viacerým klientom po celom Slovensku, ktorí sa rozhodli, že sa s ich situáciou zveria do našich rúk. 

Doživotné bývanie je vhodné riešenie pre klientov nad 70 rokov, ktorí sa dostali do situácie, kedy je pre nich najvhodnejšie svoju nehnuteľnosť predať a následne ju bezplatne užívať po celú ďalšiu dobu života. Zároveň sú na prostredie, v ktorom žijú niekoľko rokov či dekád zvyknutí. Poznajú susedov, susedky s ktorými majú dlhoročné priateľstvá, v dome alebo v byte majú veľa osobných vecí, ktorých sa nechcú vzdať a bolo by pre nich náročné sa presťahovať. Vtedy oslovujú našu spoločnosť so záujmom predaja ich nehnuteľnosti. 

Našim klientov, ktorým sme takto vyplatili kúpnu cenu sme umožnili užiť si peniaze z predaja bytu počas ich života. Dnes bývajú v nehnuteľnostiach, v ktorých sa cítia bezpečne a doma. Môžu si dovoliť užívať dôchodkový vek, chodiť na rekreačné a kúpeľné pobyty, navštevovať kultúrne podujatia, investovať do lepšej zdravotnej starostlivosti, kúpiť si auto či inými spôsobmi viesť aktívny život v pokročilom veku.

Prenájom pôvodnému vlastníkovi 

V našej praxi sa stretávame aj s mladšou generáciou, ktorá potrebuje svoju situáciu vyriešiť predajom nehnuteľnosti, ktorý prebehne promptne, navyše bez starostí a hlavne s možnosťou ostať v danej nehnuteľnosti ďalej bývať. Preto klientom, ktorí ešte nedosiahli vek 70 rokov ponúkame službu Prenájom pôvodnému vlastníkovi. 

Prenájom pôvodnému vlastníkovi je produkt, v rámci ktorého nehnuteľnosť odkúpime od vlastníka a obratom mu ju prenajmeme presne podľa vopred dohodnutých podmienok prenájmu. Výhodou je, že klient môže získať prostriedky z predaja svojej nehnuteľnosti a zároveň ostáva bývať doma. Nemusí riešiť sťahovanie ani meniť adresu trvalého pobytu. 

Typickým príkladom je, keď sa klient dostane do ťažšej finančnej situácie a potrebuje ju vyriešiť. Nedávno sme riešili problém rodiny, ktorá nezvládala splácať záväzky voči banke a nebankovým spoločnostiam. Z týchto záväzkov mali aj exekúcie a hrozilo im, že by o bývanie prišli. Predajom si dokázali splatiť všetky svoje záväzky a v byte ďalej bývajú v nájme. Výška nájomného je dnes nižšia ako boli splátky ich dlhov a tak sa im žije ľahšie.

Ako prebieha zmluvný vzťah s klientom?

V ponuke vždy zohľadňujeme individuálne potreby našich klientov. 

Náš vzťah s klientom je podložený zmluvnou dokumentáciou medzi klientom a našou spoločnosťou. Celú zmluvnú dokumentáciu poskytneme klientom pred realizáciou, aby sa s ňou mohli oboznámiť. V prípade Doživotného bývania je cena prenájmu 0 € , klient uhrádza už len poplatky spojené so správou bytu a energiami. Pri Prenájme pôvodnému vlastníkovi je cena prenájmu vopred dohodnutá.

O spoločnosti WFG reality

V spoločnosti WFG reality sa už viac ako 15 rokov venujeme nehnuteľnostiam, pričom spoznávame rôzne osudy ľudí. Vďaka tomu dokážeme vytvárať špeciálne produkty a služby presne podľa potrieb klientov. Preto sme vytvorili aj produkty Doživotné bývanie a Prenájom pôvodnému vlastníkovi. V rámci týchto služieb sa k odkúpenej nehnuteľnosti vždy správame ako k svojej vlastnej. Staráme sa o ňu, poskytujeme údržbu a riešime vzniknuté situácie.

Celú ponuku našich služieb nájdete TU.  Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: Inzercia/PR článok