V troch obciach Trenčianskeho kraja nemajú vo voľbách dostatok kandidátov do zastupiteľstva


Foto: V troch obciach Trenčianskeho kraja nemajú vo voľbách dostatok kandidátov do zastupiteľstva Foto: Ilustračné

V 25 obciach na Slovensku kandiduje vo voľbách do obecného zastupiteľstva menší počet kandidátov, ako má byť zvolený. Tri z nich sa nachádzajú aj na území Trenčianskeho kraja. Ide o obce Slatinka nad Bebravou (okres Bánovce nad Bebravou), Rudnianska Lehota a Sebedražie (obe okres Prievidza).

Vo všetkých týchto vyššie spomenutých obciach sa budú konať nové voľby, ktoré do 30 dní od vyhlásenia výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí vyhlási predseda Národnej rady SR najneskôr 110 dní predo dňom ich konania,“ uviedlo ministerstvo vnútra.

Obyvatelia uvedených obcí však pristúpia k volebným urnám aj napriek komplikovanej situácii. Hlasovať budú za kandidátov do orgánov samosprávnych krajov, prvýkrát sa totiž na Slovensku uskutočnia spojené komunálne a župné voľby, ktoré prebehnú v jednej volebnej miestnosti.

Na hlasovanie za obecných poslancov, respektíve mestských zastupiteľstiev, starostu či primátora bude slúžiť biela obálka. Hlasovacie lístky na voľbu poslancov krajských zastupiteľstiev a šéfa samosprávneho kraja bude potrebné vložiť do modrej obálky.

Obálku následne vhodí volič do určenej schránky, teda buď bielej alebo modrej. Ministerstvo vnútra upozorňuje, že ak občan vloží lístok do nesprávnej obálky, bude jeho hlas neplatný.

Prečítajte si viac: