POZOR: Na Sihoti bude od 4. júna do cca 31. augusta odstavená dodávka zemného plynu


Foto: POZOR: Na Sihoti bude od 4. júna do cca 31. augusta odstavená dodávka zemného plynu Foto: ilustračná - mesto Trenčín

Obyvatelia mesta Trenčín žijúci na Sihoti by sa mali pripraviť na dočasné prerušenie dodávky zemného plynu. Na uliciach Hodžova, Smetanova, Jiráskova, Vodárenská, Gen. Viesta a Holubyho bude prebiehať rekonštrukcia plynovodu a v čase od 4. júna do 31. augusta bude na týchto miestach odstávka plynu.

Plynári upozorňujú, že tento časový úsek treba vnímať s veľkou časovou rezervou.

„Obyvatelia spomínaných ulíc sa po zrekonštruovaní plynovodu budú okamžite napájať, preto sa za normálnych okolností doba odstávky výrazne skráti,“ zdôraznil Richard Neklapil, vedúci útvaru investícií východ z SPP-distribúcia, a.s.

Z hľadiska bezpečnosti distribučnej siete zemného plynu je potrebná pravidelná revízia a tiež opravy plynovodu. Na základe revízii a hodnotenia siete sa spoločnosť rozhodla zrekonštruovať plynovod v tejto oblasti a s ním aj plynové prípojky.

Spoločnosť SPP - distribúcia a.s. naplánovanú rekonštrukcia oznámila mestu Trenčín. Mesto preto informuje obyvateľov dotknutých častí mesta, aby si v predstihu dokázali zabezpečiť náhradný zdroj energie.

Rekonštrukčné práce bude realizovať spoločnosť REPROGAS. Kontaktné osoby: Ing. Belica, +421 2204 023 29, 0911 049 991, peter.belica@spp-distribucia.sk.

„Obmedzenie komfortu občanov vnímame veľmi citlivo, preto urobíme všetko pre to, aby sme rekonštrukciu čo najviac urýchlili, dobu prerušenia distribúcie plynu čo najviac skrátili a stavby odovzdali v požadovanej kvalite,“ doplnil R. Neklapil.


Zákonnou povinnosťou SPP - distribúcia, a. s., je - po ukončení prác - obnoviť distribúciu zemného plynu po hlavný uzáver plynu, teda po bod medzi plynárenskou prevádzkovanou sieťou a odberným plynovým zariadením občanov.

Podľa vyjadrenia plynárov otvorenie hlavného uzáveru plynu si musia občania zabezpečiť prostredníctvom odborne spôsobilej osoby (napr. revízneho technika plynových zariadení) a táto osoba je povinná bezodkladne informovať spoločnosť SPP – distribúcia o otvorení hlavného uzáveru plynu telefonicky na čísle 0911 049 991 alebo e-mailom: peter.belica@spp-distribucia.sk.

Počas rekonštrukčných prác treba počítať aj s dopravnými obmedzeniami na cestách a v dotknutých uliciach.


Od 4. júna do cca 31. augusta bude kvôli rekonštrukcii prerušená dodávka zemného plynu na Sihoti


Správy e-mailom Zapnúť upozornenia Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: Mesto Trenčín