V Handlovej otvorili nové komunitné centrum. Rómskym obyvateľom chcú zlepšiť podmienky na život


Foto: V Handlovej otvorili nové komunitné centrum. Rómskym obyvateľom chcú zlepšiť podmienky na život
Galéria: 10 fotiek
Foto: Mesto Handlová

Komunitné centrum, ktoré sa nachádza v priestoroch Základnej školy na Morovnianskej ceste v Handlovej, vzniklo pod záštitou neziskovej organizácie SPOKOJNOSŤ – centrum sociálnych služieb. Organizácia dlhodobo pôsobí v regióne Hornej Nitry a mesta Prievidza, tentokrát sa rozhodli otvoriť komunitné centrum s podporou mesta Handlová reflektujúc dopyt vyplývajúci z prieskumu medzi rómskymi obyvateľmi.

„Na základe úspešného príbehu Komunitného centra v Prievidzi sme sa rozhodli napĺňať naše poslanie – spoločne zmeniť svet na lepšie miesto pre život v duchu hodnôt tolerancie, inklúzie a spájania – aj v meste Handlová. Napĺňame tak premisu potreby a efektivity vykonávania komunitnej práce s marginalizovanou rómskou komunitou ako účinnej stratégie smerujúcej k podpore svojpomoci a inklúzii na lokálnej úrovni,“ uviedla štatutárna zástupkyňa organizácie Monika Dessuet.

Návštevníci vyjadrili podporu tým, ktorí sú často „neviditeľní“

V súlade s holistickým prístupom bolo súčasťou podujatia aj slávnostné zahájenie implementácie projektu Rozvoj rómskych detí rovnako 2 v rámci programov ranej starostlivosti so zapojením asistentiek so znalosťou jazyka a podmienok priamo z komunity. Vytvorenie funkčných modelov ranej starostlivosti vo vylúčených komunitách a vzdelanie ako prostriedok sociálnej mobility a cesta von z generačne reprodukovanej chudoby je dlhodobým programovým zámerom SPOKOJNOSTI – centra sociálnych služieb, n.o, informuje mesto na svojej webovej stránke.

Galéria: 10 fotiek

Slávnostné otvorenie Komunitného centra Handlová sa uskutočnilo za účasti predstaviteľov Trenčianskeho samosprávneho kraja, mesta Handlová, mesta Prievidza a širokej verejnosti. Svojou prítomnosťou myšlienku podporili aj predstavitelia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Prítomní hostia tak svojou účasťou vyjadrili podporu zraniteľným a tým, ktorí sú často „neviditeľní“ a na okraji záujmu.


„Veľmi si želám, aby existenciu tohto komunitného centra pozitívne pocítili nielen ľudia žijúci v rómskej komunite, ale všetci ľudia, ktorí žijú v Handlovej. Nech prispeje k tomu, že integrácia rómskej komunity v spoločnosti sa stane realitou a že bude prínosom pre celé spoločenstvo,“ uviedol v príhovore štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Branislav Ondruš.

Pomáhajú Rómom z „baníckej kolónie“

Na otvorení centra vystúpila hudobná skupina Sendreiovci v sprievode tanečníčok z Kokavy nad Rimavicou a súčasťou podujatia bola aj komentovaná prehliadka zrekonštruovaných priestorov komunitného centra, ktoré oficiálne funguje od 1. mája 2024. V súlade so zákonom poskytuje služby a činnosti rešpektujúce potreby a špecifiká komunity žijúcej v takzvanej „baníckej kolónii“ v Handlovej charakterizovanej prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby.

Komunitná práca je súčasťou programu sociálnej integrácie neziskovej organizácie SPOKOJNOSŤ – centrum sociálnych služieb, ktorá dlhodobo pôsobí v regióne Hornej Nitry a mesta Prievidza ako platforma pre šírenie porozumenia a tolerancie s víziou vytvorenia harmonickej spoločnosti bez rozdielov.

Prostredníctvom komunitnej práce a realizáciou antidiskriminačných a prointegračných programov prispieva k zlepšeniu životných podmienok, inklúzii a pozitívnej zmene v spoločnosti v duchu hodnôt solidarity, ľudskosti a prijatia inakosti.

Podporte nezávislé spravodajstvo a získajte web bez reklám.

Podporiť

Dočítať článok zadarmo


Prečítajte si viac: