Petícia za opravu divadelnej sály Posádkového klubu je ukončená, Ministerstvo prisľúbilo investíciu


Foto: Petícia za opravu divadelnej sály Posádkového klubu je ukončená, Ministerstvo prisľúbilo investíciu Foto: trencin.sk

Podpisovanie Petície za opravu divadelnej sály Posádkového klubu je ukončené. Ministerstvo obrany SR prisľúbilo investovať do komplexnej rekonštrukcie strechy klubu do 400 tisíc eur, pričom práce zrealizujú do prvej polovice roku 2019.

„Dal som sľub ministerstvu obrany, že pokiaľ dostanem rozumnú a zmysluplnú odpoveď, tak ukončím petíciu, ktorú sme spolu s viceprimátormi Jánom Forgáčom a Patrikom Žákom spustili,“ povedal R. Rybníček.

„Generálny tajomník Ministerstva obrany SR Ján Hoľko v liste uviedol, že sa ministerstvo rozhodlo urobiť na Posádkovom klube komplexnú rekonštrukciu strešného plášťa. Predpokladajú, že rozsah prác, ktoré zahŕňa, bude realizovaný v období do prvej polovice roku 2019, a to v rozsahu do 400 tisíc eur,“ informuje mesto Trenčín.

Primátor mesta Trenčín, Richard Rybníček, na základe prísľubu Ministerstva petíciu dnes, 26. februára zastavil. Petíciu do pondelka 26. februára 2018 podpísalo viac ako 2200 ľudí, pričom boli v tento deň mnohé petičné hárky ešte nepozbierané a podpisy nezarátané.

Divadelnú sálu zatvorili na jeseň 2016. Pre zatekanie bola v tom roku strecha nad divadelnou sálou opravená PVC fóliou. Vplyvom zatekania dažďovej vody ešte pred opravou došlo k poškodeniu pohľadových dosák a oceľovej konštrukcie, na ktorej sú dosky osadené.


Pohľadové dosky je podľa Jána Hoľka potrebné vymeniť v celom rozsahu a celú oceľovú konštrukciu opatriť protikoróznym náterom. Vymeniť svietidlá osadené v pohľade tak, aby bola zabezpečená svetelná pohoda v divadelnej sále, vrátane výmeny celej elektroinštalácie.

„Objekt bol daný do užívania ešte v 80. rokoch a doteraz nebola opravovaná izolácia pod obkladom z kamenných dosiek, preto bude nutné realizovať novú hydroizoláciu. Poškodené sú aj omietky a klampiarske prvky na atikách, preto je nutná komplexná rekonštrukcia strešného plášťa,“ dopĺňa informácie mesto Trenčín.

 Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: Mesto Trenčín