Aj v Trenčianskom kraji bude prebiehať sanácia znečistených oblastí a skládok, rozhodla tak Vláda SR


Foto: Aj v Trenčianskom kraji bude prebiehať sanácia znečistených oblastí a skládok, rozhodla tak Vláda SR Foto: ilustračná - pixabay.com

Ministerstvo životného prostredia zabezpečí sanáciu 10 území kontaminovaných najmä priemyselnou a poľnohospodárskou činnosťou. Včera, 21. februára, tak rozhodla Vláda SR. Na  odstránenie záťaží sa využijú peniaze z Operačného programu Kvalita životného prostredia, kde je na tento účel vyčlenených 180 miliónov eur z európskych fondov.  

„Odstraňovanie znečistených území, ktorých sú na Slovensku stovky, patrí medzi naše priority. A v tejto oblasti vyvíjame maximálne úsilie, v ktorom budeme naďalej pokračovať. Ochrana životného prostredia je aj ochranou zdravia ľudí,“ povedal minister László Sólymos. 

Na území Trenčianskeho samosprávneho kraja sa nachádzajú 3 lokality: v Starej Turej (skládka komunálneho odpadu Drahý vrch), Bošanoch (dve skládky priemyselných odpadov z výroby koží), Horných Našticiach (skládka popolčeka).

Ďalšie lokality sú v Leviciach (práčovňa a čistiareň po priemyselnej výrobe), Novej Dedine (sklad pesticídov), Utekáči (bývalé sklárne Clara), Giraltovciach (skládka tuhého komunálneho odpadu), Starej Ľubovni (skládka komunálneho a priemyselného odpadu) a v Čeľovciach (sklad pesticídov).  

Do roka vypracuje rezort životného prostredia plán prác, ktorý predloží na schválenie príslušnému Okresnému úradu v sídle kraja. Výška finančných nákladov, ktoré budú vynaložené na odstránenie environmentálnych záťaží, bude závisieť od rozsahu znečistenia a výberu sanačných metód na jednotlivých lokalitách. 


„Rozhodnutiu vlády o určení ministerstva životného prostredia ako povinnej osoby za odstránenie týchto envirozáťaží predchádzalo konanie na príslušnom okresnom úrade. Tie však na základe zistených skutočností a predložených dokumentov vydali rozhodnutia o zastavení konania z dôvodu, že povinnú osobu nebolo možné určiť. Rozhodnúť tak musela vláda SR,“ informovalo Ministerstvo životného prostredia SR.

V súčasnosti už štát vysanoval 32 environmentálnych záťaží, pričom náklady predstavovali takmer 80 miliónov eur. Ďalších asi 270 envirozáťaží je v rôznom štádiu rozpracovanosti. Pri 100 pokračuje alebo sa chystá geologický prieskum, to je prvý a najdôležitejší krok. Výsledky totiž určia metódu či náklady. Pri asi 140-tich sa už geologický prieskum uskutočnil. Pri necelých 10-tich prebieha verejné obstarávanie a pri 20-tich už bolo verejné obstarávanie ukončené.

 Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR