Trenčiansky hrad plánujú rozsiahle rekonštrukcie, pribudne nový vstup a cyklotrasa


Foto: Trenčiansky hrad plánujú rozsiahle rekonštrukcie, pribudne nový vstup a cyklotrasa Foto: Trenčiansky samosprávny kraj

Trenčiansky hrad čakajú v tomto roku zaujímavé novinky. Pribudne nový samostatný vstup s vlastnou pokladňou, rekonštrukcia administratívnej budovy a cyklotrasa. Prístupné bude aj južné opevnenie.

Trenčiansky samosprávny kraj investuje do hradu v tomto roku viac ako 1,8 milióna eur.
Využije pri tom aj zdroje Európskej únie, keďže sa kraj stal úspešným žiadateľom o nenávratný finančný príspevok z operačného programu INTERREG V-A SK-CZ na projekt s názvom TreBuChet –Trenčín, Bučovice, chránime európske tradície.

„Ako už z názvu projektu vyplýva, partnermi tohto projektu sú Trenčianskej župe moravské mesto Bučovice a krajské mesto Trenčín,“ vysvetlila projektová manažérka župy Martina Lamačková.

V rámci medzinárodného projektu sa k Trenčianskemu hradu vytvorí nová prístupová cesta, ktorá vznikne rekonštrukciou už existujúcej cestnej komunikácie vedúcej cez lesopark Brezina. Vybudovanie ďalšieho prístupu automaticky povedie k vytvoreniu nového samostatného vstupu na hrad s vlastnou pokladňou, ktorý sa bude nachádzať v priestoroch Južného opevnenia. 

„Turistom tak bude k dispozícii výrazne väčšia plocha areálu Trenčianskeho hradu, ako tomu bolo doteraz. Zároveň im bude umožnený vstup do tých časti hradu, ktoré boli pre verejnosť nedostupné. Dve pokladne budú takisto pozitívom najmä pri organizácii podujatí významnejšieho charakteru, keďže sa skráti čakacia doba pri pokladni,“ dodala ďalej poverená vedením Odboru regionálneho rozvoja Martina Lamačková.

Areál lesoparku Brezina čaká archeologický výskum, ktorý bude predchádzať budovaniu nového vstupu na hrad. Rekonštrukciou prejde aj administratívna budova v areáli hradu.

Plánovaný začiatok samotných stavebných prác na hrade sa odhaduje na prelom mesiacov marec a apríl. Stavebné úpravy pravdepodobne potrvá niečo vyše roka. V priestoroch Južného opevnenia, ktorého rozloha tvorí približne jednu tretinu hradného areálu, pribudnú informačné tabule a oddychové zázemie. Od Pamätníka umučených na Brezine, cez Čerešňový sad až po nový vstup na hrad vytvoria tematický náučný chodník s ďalšími oddychovými zónami. Obnovou prejde aj lesopark v meste Bučovice. 

Celkové oprávnené výdavky na tento projekt predstavujú takmer 3 milióny eur, pre Trenčiansky samosprávny kraj 1,45 milióna eur. Finančný príspevok z programu INTERREG V-A SK-CZ pre župu dosiahne výšku 1,38 milióna eur, pre mesto Trenčín cca 480 000 eur. 

Ďalšie stavebné práce čakajú aj administratívnu budovu, medzi Trenčanmi známu skôr ako Skleník, ktorú plánujú zrekonštruovať. Na tento účel kraj vyčlenil vo svojom rozpočte 480 000 eur.


„Súčasne tu vznikne dočasné návštevnícke centrum, v ktorom sa turisti budú môcť dozvedieť aj základné informácie o prehliadkach alebo podujatiach realizovaných na hrade, či v iných expozíciách múzea, pribudne aj prevádzka predajne suvenírov,“ komentoval riaditeľ Trenčianskeho múze Peter Martinisko. 

Domáci i zahraniční cyklisti by sa v tomto roku mali na hrad dostať aj po plánovanej cyklotrase.

Trasa pre cyklistov povedie priamo z Trenčianskeho hradu, popod najstaršie pútnické miesto Skalka nad Váhom až do Nemšovej. Tu sa napojí na už existujúcu cyklotrasu, ktorá siaha až po hranice s Českou republikou.

V rámci medzinárodného projektu Na bicykli po stopách histórie by mali naši západní susedia pokračovaním cyklotrasy prepojiť Trenčiansky hrad s hradom Brumov - Bylnice. Aj na tento projekt sa TSK spolu s mestom Brumov - Bylnice stal úspešným žiadateľom o nenávratný finančný príspevok v rámci programu INTERREG V-A SK-CZ a jeho celková hodnota dosiahne výšku viac ako 5,1 milióna eur. Oprávnené výdavky pre TSK predstavujú 3,3 milióna eur, nenávratný finančný príspevok takmer 3,2 milióna eur.

„Teleso novovybudovanej cyklotrasy na slovenskej strane dosiahne dĺžku 11,3 km, zvyšok predstavuje sieť miestnych komunikácii na území krajského mesta, resp. už existujúca cyklotrasa na úseku Nemšová – štátna hranica,“ doplnil krajský cyklokoordinátor Radovan Hladký s tým, že s výstavbou tejto cyklotrasy by sa malo začať v priebehu tohto roka. 

Okrem TSK do rekonštrukčných prác na hrade investuje aj Trenčianske múzeum.

Múzeum plánuje tento rok investovať do hradu financie aj z vlastných zdrojov, nielen z pokladnice zriaďovateľa.

„Asi za 170 tisíc € chceme vymeniť strechu na Delovej bašte aj na Piatej bráne. Modernizáciou prejde aj kamerový systém, na ktorý sa nám podarilo získať časť finančných prostriedkov z Ministerstva vnútra SR. Komplexnú rekonštrukciu podstúpi aj hradná vodáreň. Veľké plány máme aj v oblasti obmeny expozícií a noviniek na strane podujatí,“ prezradil ďalšie plány múzea jeho riaditeľ.Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: Trenčiansky samosprávny kraj