Situácia s parkovaním na sídlisku v Prievidzi sa zlepší. Kedy tam vznikne nové parkovisko?


Foto: Situácia s parkovaním na sídlisku v Prievidzi sa zlepší. Kedy tam vznikne nové parkovisko? Foto: prievidza.sk

Mesto Prievidza v týchto dňoch podpisuje zmluvu na nové parkovacie miesta na sídlisku Zapotôčky so spoločnosťou STRABAG s. r. o. Stavebné práce na Ul. M. Rázusa by mali začať v lehote jedného mesiaca.

Vďaka pokračovaniu budovania spevnených plôch na Ul. M. Rázusa pribudne v lokalite 134 klasických státí a 4 státia pre imobilných, čo výrazne zlepší obyvateľom Zapotôčiek situáciu s parkovaním v tejto lokalite,“ uviedla primátorka Katarína Macháčková.

Predmetom zmluvy sú stavebné práce súvisiace s vybudovaním parkovacích plôch, prístupovej miestnej obslužnej komunikácie, s vybudovaním prepájacích chodníkov, s úpravou existujúceho chodníka na bezbariérový prístup, s vybudovaním dažďovej kanalizácie a retenčnej nádrže.


Taktiež sa bude pracovať na verejnom osvetlení, elektrickej prípojke k prečerpávajúcej (retenčnej) nádrži, realizácií ochrany existujúcich VN káblov a ochrany slaboprúdových rozvodov, existujúceho STL plynovodu a na sadových úpravách.

Na webe mesta je zverejnené, že dielo v celkovej hodnote 711-tisíc eur by malo byť zrealizované do piatich mesiacov od odovzdania staveniska, teda do konca leta.Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu