Budova, v ktorej sídli pošta je na predaj. Ilavčania sa ale o poštové služby nemusia báť


Foto: Budova, v ktorej sídli pošta je na predaj. Ilavčania sa ale o poštové služby nemusia báť Foto: archív mesto Ilava

Napriek tomu že budova, v ktorej sídli pošta je na predaj, Ilavčania o poštové služby neprídu. Ilavská samospráva na svojich stránkach informovala, že podmienkou predaja je zachovanie poštových služieb. Primátor mesta Viktor Wiedermann 4. septembra 2023 listom oslovil generálneho riaditeľa Slovenskej pošty Vladislava Kupku, so žiadosťou o vyjadrenie.

Ako mesto uviedlo, generálny riaditeľ vo svojej odpovedi potvrdil záujem o odpredanie svojho nehnuteľného majetku, ale aj záujem zachovať prevádzku pobočky zriadením práva vecného bremena v prospech Slovenskej pošty, a.s., ktoré spočíva v užívaní nebytových priestorov na prízemí, spoločných priestorov a garáže za účelom výkonu prevádzky služieb pošty.

„K obave obyvateľov mesta Ilava k existencii a budúcnosti fungovania Pošty Ilava uvádzame, že podmienky pre zabezpečenie poskytovania poštových služieb a poštového platobného styku na trhu poštových služieb na území Slovenskej republiky stanovil Slovenskej pošte, a.s., ako poskytovateľovi univerzálnej služby, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb,“ informovala Slovenská pošta mesto Ilava s tým, že je stanovené, že v každej obci, ktorá má viac ako 2500 obyvateľov, je pošta.

Podľa dostupného zdroja Štatistického úradu Slovenskej republiky, Mesto Ilava má 5568 obyvateľov. „Slovenská pošta, a.s. prevádzkuje v meste Ilava 1 poštu. Uvedené je garanciou, že Pošta Ilava bude prevádzkovaná aj naďalej v dlhodobom časovom horizonte,” uviedla pošta na záver.  

Prečítajte si viac: