Koľko je škôlkárov a školákov v trenčianskych školách a škôlkach?


Foto: Koľko je škôlkárov a školákov v trenčianskych školách a škôlkach? Foto: archív mesto Trenčín

Po prvom mesiaci nového školského roka sa už definitívne ustálili počty detí v základných a materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín. Informovalo o tom mesto Trenčín na svojich stránkach. „Osem mestských základných škôl navštevuje aktuálne 4 836 žiakov, o 96 viac ako v minulom školskom roku. V prvom ročníku je 552 detí. Prváčikov je o 36 viac, ako ich bolo pred rokom,“ upresnilo mesto.


Trenčianska samospráva ďalej ozrejmila aj počty škôlkarov v mestských materských školách. Tých je 1 537, z toho novoprijatých je 496. „Základnú umeleckú školu Karola Pádivého navštevuje v individuálnej forme 540 žiakov a v skupinovej forme 573 detí,“ doplnilo mesto na záver a všetkým poprialo, aby sa im darilo.

Prečítajte si viac: