Od 1. októbra 2023 nastane zmena, parkovanie na chodníku sa stane minulosťou


Foto: Od 1. októbra 2023 nastane zmena, parkovanie na chodníku sa stane minulosťou Foto: Marián Michalko

Mestská polícia Trenčín upozorňuje vodičov, že od 1. októbra 2023 končí platnosť dočasnej zmeny zákona o cestnej premávke. Tá umožňovala vodičom mimo zóny zákazu státia, alebo parkovacej zóny zastaviť, alebo stáť s vozidlom s najväčšou prípustnou hmotnosťou neprevyšujúcou 2 800 kilogramov na okraji chodníka priľahlého k ceste, pri ktorom ostane súvislá voľná šírka chodníka najmenej 1,5 metra aj vtedy, ak to nie je určené dopravnou značkou alebo dopravným zariadením.

„Pri zastavení alebo státí bude možné vchádzať na chodník a vychádzať z neho len v mieste zastavenia alebo státia auta a nemožno pritom prekonávať zábrany chrániace chodník pred zastavením alebo státím vozidiel. Od 1. októbra 2023 bude zakázané osobným vozidlám parkovať na chodníku, ak to nebude dopravným značením povolené,“ doplnilo mesto Trenčín na svojich stránkach.


Ako mesto ďalej uviedlo, tento zákaz sa však netýka motoriek, bicyklov, elektrických kolobežiek a podobne, tie v minulosti mohli a aj naďalej budú môcť parkovať na chodníkoch.

Prečítajte si viac: