Trenčín sa pripravuje na jesenné upratovanie. Pri porušení tejto podmienky hrozí pokuta do 1 500 eur


Foto: Trenčín sa pripravuje na jesenné upratovanie. Pri porušení tejto podmienky hrozí pokuta do 1 500 eur Foto: trencin.sk

Posledná septembrová sobota (30. septembra) bude prvou zo siedmich sobôt, kedy je naplánované organizované Jesenné upratovanie 2023 v Trenčíne. Pripravený je aj presný harmonogram upratovania, kde zistíte, kedy budú veľkoobjemové kontajnery na odkladanie odpadu pristavené vo vašom okolí.

Upratovanie potrvá počas sobotných dní až do novembra. Na vybraných miestach budú podľa harmonogramu umiestnené dva veľkoobjemové kontajnery (VOK). Jeden z nich bude na odkladanie biologicky rozložiteľného odpadu a druhý na odkladanie iného odpadu.

Je veľmi dôležité disciplinované dodržiavanie účelu kontajnerov a prísne zakázané vykladať odpad po odvezení kontajnera. Pri porušení hrozí pokuta do 1 500 eur,“ prízvukuje mesto na svojom webe.

Drobný stavebný odpad je možné odovzdať len v zberných dvoroch. Elektroodpad, vyradené batérie a akumulátory, žiarivky, železný šrot a iné nebezpečné odpady môžete vyložiť ku kontajnerom, nie do nich.


Prečítajte si viac: