Upozornenie dopravné obmedzenia na ceste I/50 Svinná – Dežerice


Foto: Upozornenie dopravné obmedzenia na ceste I/50 Svinná – Dežerice

Krajský dopravný inšpektorát v Trenčíne upozorňuje motoristickú verejnosť, že od piatku 17.apríla 2015 do pondelka 27.apríla 2015 bude prebiehať veľkoplošná oprava vozovky cesty I/50 od km 133,300 (Svinná) po km 136,520 (križovatka s cestou III/05026 Dežerice, Ruskovce).

Od piatku 17.apríla 2015 do nedele 19.apríla 2015 bude prebiehať frézovanie vozovky, kedy bude uzatvorený jeden jazdný pruh v dĺžke cca 50 m a premávka bude riadená kyvadlovo dvoma náležite poučenými osobami. Každý deň po ukončení frézovania budú prejazdné obidva jazdné pruhy s tým, že v piatok budú z dôvodu zvýšenej intenzity cestnej premávky práce prebiehať len do 14.00 hod.

Od pondelka 20.apríla 2015 do pondelka 27.apríla 2015 budú prebiehať ďalšie práce vrátane kladenia asfaltu. Počas týchto prác zostane uzavretý jeden jazdný pruh o dĺžke cca 800 m. Počas prác bude premávka riadená kyvadlovo dvoma náležite poučenými osobami a po ukončení prác cestnou svetelnou signalizáciou (semaformi). V prípade zlých poveternostný podmienok budú práce pokračovať aj v nasledujúce dni (do cca 30.apríla).
Vzhľadom k dopravnému významu cesty I/50 (E 572) a z toho vyplývajúcej vysokej intenzite cestnej premávky, chce Krajský dopravný inšpektorát v Trenčíne požiadať vodičov motorových vozidiel, aby dbali o zvýšenú opatrnosť, plne sa venovali vedeniu vozidiel, sledovali situáciu v cestnej premávke, rešpektovali dočasné dopravné značenie a pokyny cestárov.

Foto: ilustračné

Miesto: -
Dátum: 14.04.2015


Správy e-mailom Zapnúť upozornenia Poslať tip Nahlásiť chybu