Deti sa zaujímavou formou dozvedeli viac o nepriaznivých účinkoch drog vďaka projektu „Tvoja voľba“


Foto: Deti sa zaujímavou formou dozvedeli viac o nepriaznivých účinkoch drog vďaka projektu „Tvoja voľba“
Galéria: 12 fotiek
Foto: KR PZ Trenčín

V priestoroch Strednej zdravotníckej školy v Trenčíne realizovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru interaktívny projekt „Tvoja voľba“, ktorý trval od 20. novembra do 5. decembra. Hlavným cieľom projektu je snaha o elimináciu trestnej činnosti pod vplyvom návykových látok a informovanie o škodlivosti ich užívania so zameraním na tabak, alkohol a marihuanu. 

„Projekt je určený pre deti vo veku 9 - 10 rokov. Využíva nové prístupy práce s deťmi v prevencii kriminality formou interaktívnej tvorivej dielne. Interaktívna tvorivá dielňa je založená na inovatívnom prístupe riešenia problematiky závislosti,“ uvádza hovorca KR PZ v Trenčíne, Pavol Kudlička.

V rámci projektu dostali deti dostatočný priestor na vyjadrenie svojich vlastných názorov a postojov k jednotlivým látkam. Tejto akcie sa zúčastnilo 489 detí zo 14 základných škôl z Trenčianskeho okresu. 

„Uvedenú interaktívnu tvorivú dielňu „TVOJA SPRÁVNA VOĽBA“ realizovali policajtky oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne spoločne s riaditeľom Úradu ekumenickej pastoračnej služby MV SR,“ dodáva hovorca. Správy e-mailom Zapnúť upozornenia Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: KR PZ Trenčín