Trenčiansky policajti sa zúčastnili školenia v oblasti prevencie voči násiliu páchanému na ženách


Foto: Trenčiansky policajti sa zúčastnili školenia v oblasti prevencie voči násiliu páchanému na ženách Foto: KR PZ Trenčín

Od septembra do novembra 2017 sa konalo odborné vzdelávanie k problematike domáceho násilia. Policajný zbor na základe zisťovania potrieb vzdelávania svojich členov a záverov pracovného stretnutia Koordinačno-metodického centra pre prevenciu násilia na ženách s členmi pracovnej skupiny KR PZ v Trenčíne naplánoval toto vzdelávanie. 

Cieľom projektu je poskytnúť policajtom, ktorí prichádzajú do styku s obeťami násilia komplexné vedomosti potrebné k správnym postupom, aby sa vyhli prípadným omylom, ktoré môžu mať fatálne následky. Odborné vzdelávanie sa konalo v priestoroch KR PZ v Trenčíne absolvovalo 110 policajtov tzv. prvého kontaktu, teda policajti Obvodných oddelení PZ v Trenčianskom okrese a policajti PMJ PZ Trenčín. 

Správy e-mailom Zapnúť upozornenia Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: KR PZ Trenčín