Hornonitrianske mesto poďakovalo vodičom za to, že neparkujú v blízkosti pietneho miesta


Foto: Hornonitrianske mesto poďakovalo vodičom za to, že neparkujú v blízkosti pietneho miesta Foto: archív mesto Handlová

Problémy s parkovacími miestami robia vrásky azda každej samospráve na Slovensku. Ich nedostatok pociťujú nielen v mestách, ale čoraz viac aj v obciach.

„Keby sme mali mať v meste parkovacích miest pre všetkých podľa súčasných odporúčaní na počet bytových jednotiek v meste, malo by ich byť 4734 . Aktuálne je ich v meste 1255,“ vysvetlilo na svojich stránkach vedenie mesta Handlová s tým, že ukľudnenie dopravy a problematika parkovania a regulácie dopravy napríklad zriadením jednosmerných komunikácií v meste je v Handlovej stálou témou. A nielen tam.


Hornonitrianska samospráva zároveň ale uviedla, že ak nechcú mať obyvatelia mesta ako aj jeho návštevníci v Handlovej džungľu z dopravného značenia, stačí mnohokrát dobrá vôľa a zamyslenie sa. „Ako už mesto Handlová informovalo, vo viacerých prípadoch je potrebné vizualizovať dopravným značením platné ustanovenia cestného zákona, aby nedochádzalo k pochybnostiam a vodiči boli usmernení. Najmä sa to týka možnosti státia a zastavenia na ceste, ak má byť dodržaná šírka pre prejazd motorových vozidiel. Mesto už dalo pozornosti tiež to, že novela cestného zákona schválená v slovenskom parlamente pred pár rokmi nadobúda účinnosť už tento október a státie na chodníkoch bude zakázané,“ upresnilo mesto.


Vedenie baníckeho mesta jedným dychom dodáva, že samostatnou kapitolu sú pietne a pamätné miesta v Handlovej. „Handlovská národná kultúrna pamiatka Pamätník obetiam banských nešťastí na mestskom cintoríne je chránený oplotením a nikomu nenapadá parkovať v blízkosti pamätníka a jeho pilierov. To sa týka tiež národných kultúrnych pamiatok ako je pomník padlým v I. svetovej vojne, pomník obetiam II. svetovej vojny v areáli cintorína ako i národnej kultúrnej pamiatky na Námestí baníkov - Pamätník Slovenského národného povstania,“ pokračuje mesto s tým, že iné to však je v prípade Pamätníka baníkom na Ulici 29. augusta.


„Pamätihodnosť v zastavanej časti mesta láka, aby sa v jej okolí parkovalo. Toto miesto si vybrali samotní obyvatelia v roku 2009 ako miesto piety a spomienok, mesto investovalo do spracovania oddychovej zóny a nemá v záujme osádzať tam dopravné značenie, ale zachovať dôstojnosť pietneho miesta a pamätníka. I na základe skúseností Mestskej polície Handlová preto mesto Handlová žiada všetkých majiteľov motorových vozidiel, aby neparkovali na komunikáciách a chodníkoch priľahlých k Pamätníku baníkom na Ulici 29. augusta, i keď tu nie je osadené dopravné značenie,“ apelovalo mesto a zároveň poďakovalo zodpovedným vodičom za to, že neparkujú v blízkosti pietneho miesta.

Prečítajte si viac: