Dokončenie obchvatu Prievidze dostalo zelenú. Stavba za desiatky miliónov eur môže začať


Foto: Dokončenie obchvatu Prievidze dostalo zelenú. Stavba za desiatky miliónov eur môže začať Foto: archív mesto Prievidza

Obyvatelia Prievidze ako aj priľahlých obcí, sa často pýtajú, kedy bude mať mesto obchvat. Ten by mal spojiť súčasnú cestu I/64 s dávnejšie vybudovanou časťou cestného obchvatu pri prievidzskom letisku. 

Hornonitriansku metropolu by mal odľahčiť najmä od vozidiel smerujúcich do priemyselného parku. Napriek tomu, že mesto Prievidza nie je investorom tejto stavby, snaží sa jeho vedenie o to, aby príprava obchvatu čo najviac napredovala. A konečne sa na hornej Nitre dočkali dobrých správ.


Ako prezradila hovorkyňa mesta Zuzana Krajčiová, stavebné povolenie na dokončenie I. etapy obchvatu Prievidze je už vydané. „Okresný úrad Trenčín vydal stavebné povolenie na stavbu: Obchvat mesta Prievidza I. etapa, 2. stavba - cesta v trase budúcej I/64, o ktoré sa žiadalo už v decembri minulého roku. Ešte musí uplynúť zákonom určená lehota na zverejnenie na úradnej tabuli, až potom bude môcť vydané povolenie nadobudnúť právoplatnosť,” vyjadrila sa primátorka mesta Prievidza Katarína Macháčková s tým, že nepredpokladá že to bude trvať dlho.
Nasledovať budú ďalšie administratívne komplikované procesy. „Dôležité bude najmä verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby. Následne bude môcť investor - Slovenská správa ciest - začať s realizáciou stavby, na ktorú Prievidza čaká už desiatky rokov,“ doplnila Z. Krajčiová.


Hovorkyňa mesta ďalej priblížila, že štátna spoločnosť má v pláne vybudovať úsek, ktorý počíta s napojením priemyselného parku v Prievidzi na Nováky. „Výstavbou časti obchvatu v trase budúcej cesty I/64 sa doplní obchvatová komunikácia mesta o ďalší úsek, umožní sa tiež priame prepojenie z Bojníc na cestu I/9 a sčasti sa odľahčí centrum mesta o smery na Handlovú a Nováky,“ pokračovala Z. Krajčiová.

Náklady na prvú etapu druhej stavby cestného ťahu v trase budúcej cesty I/64 odhadla Slovenská správa ciest na 30,1 milióna eur. „Prvý úsek stavby I/64 – obchvat Prievidza začala Slovenská správa ciest – Investičná výstavba a správa ciest Žilina stavať už v roku 2008. Zrealizovaný je však zatiaľ len od priemyselného parku v Prievidzi po kruhový objazd pri Bojniciach,“ ozrejmila na záver Z. Krajčiová.

Prečítajte si viac: