Občania Považskej Bystrice môžu separovať aj doma. Mesto poskytne vrecia na odpad do každej domácnosti


Foto: Občania Považskej Bystrice môžu separovať aj doma. Mesto poskytne vrecia na odpad do každej domácnosti Foto: pixabay.com

Od 1. januára 2023 platí takzvaná nulová donášková vzdialenosť pri separovaní jednotlivých zložiek odpadov v individuálnej bytovej výstavbe. To zahŕňa konkrétne papier, kompozitné obaly na báze lepenky, plasty, tetrapaky a kovy. Sklo do tejto zmeny zatiaľ nepatrí. 

V Považskej Bystrici zatiaľ nulová donášková vzdialenosť fungovala v častiach Dedovec a Jelšové, avšak po novom sa rozšíri aj do ostatných častí mesta. Občania tak môžu separovať doma a nemusia vynášať separovaný odpad z pozemku do veľkých smetných nádob. Informovalo o tom mesto na svojej stránke.

V najbližších dňoch budeme v spolupráci s Megawaste Slovakia rozdávať do každej takejto domácnosti dve farebné rolky. V jednej bude 25 žltých priehľadných vriec, ktoré budú určené pre zber plastov, tetrapakov a kovov. Druhá rolka bude pozostávať z 25 modrých priehľadných vriec, tie budú určené na zber papiera. Každá domácnosť v individuálnej bytovej výstavbe dostane aj príbalový leták s usmernením, ako postupovať pri separovaní a tiež harmonogram vývozu,“ uviedla Jana Mičková, vedúca Odboru prevádzky, údržby a služieb mesta na Mestskom úrade v Považskej Bystrici.


Vývoz jednotlivých vriec bude realizovaný raz za mesiac, pričom občania musia vrecia len vyložiť a zberné vozidlo ich pozbiera. Všetok odpad musí byť vložený do správneho vreca, ktoré musí ostať priehľadné. Pracovníci aj na základe obhliadky určia, či môžu takýto odpad prevziať. Rolky dostane každá platiaca domácnosť.

Červené, žlté a modré nádoby budú z častí IBV stiahnuté, na stojisku bude umiestnená iba zelená nádoba na sklo. Na niektorých bude umiestnený ešte aj kontajner na textil. Od roku 2025 by mala byť zavedená zmena aj na textil, no táto novinka je zatiaľ len v procese prípravy. Nulová donášková vzdialenosť pre papier, plasty, tetrapaky a kovy je už v platnosti, preto sme povinní ju dodržať,“ doplnila J. Mičková.

Cieľom nulovej donáškovej vzdialenosti je zabezpečiť možnosť separovania triedeného odpadu už v domácnostiach tak, aby sa znížil podiel zmesového odpadu a tým sa podporila ochrana životného prostredia.


Správy e-mailom Zapnúť upozornenia Poslať tip Nahlásiť chybu