28 február 2018 - 14:24

V CSS Domov Javorina využívajú na terapie novú multisenzorickú terapeutickú miestnosť Snoezelen

Foto: V CSS Domov Javorina využívajú na terapie novú multisenzorickú terapeutickú miestnosť  Snoezelen
Foto: Trenčiansky samosprávny kraj

V Centre sociálnych služieb CSS Domov Javorina využívajú v rámci terapie a pomoci novú multisenzorickú terapeutickú miestnosť Snoezelen.

Novozriadená biela terapeutická miestnosť s názvom Snoezelen je ďalším prínosom v aplikovaných terapiách v rámci poslania, vízie, cieľov a realizácie zvyšovania kvality poskytovaných sociálnych služieb zariadenia.

Snoezelen je multifunkčná metóda, ktorej cieľom je vyvolanie zmyslových pocitov prostredníctvom svetelných a zvukových prvkov v príjemnom prostredí. Zameriava sa predovšetkým na osoby s vývinovými poruchami, s mentálnym, telesným alebo viacnásobným postihnutím s poruchami autistického charakteru, poruchami správania alebo učenia a podobne.

„K aplikovaným senzorickým terapiám nášho snoezelenu pri podpore a stimulácii zmyslovej percepcie našich klientov, za asistencie odborného personálu, zaraďujeme nasledovné terapie: sluchová terapia a muzikoterapia, zraková terapia vizuálnych vnemov, hmatová terapia, polohovacia terapia, aromaterapia s možnosťou využitia bazálnej stimulácie,“ uviedol Roman Krbata, poverený riadením CSS – Domov Javorina.0 zdieľaní
Zdroj: Trenčiansky samosprávny kraj

Dopravný servis
Chocholná-Velčice
Policajná hliadka
08:10
Drietoma
Iné nebezpečenstvo
07:10
Bratislavská
Policajná hliadka
06:11
Gen. M. R. Štefánika
Policajná hliadka
22:12
Mnichova Lehota
Policajná hliadka
22:10
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina