28 február 2018 - 14:24

V CSS Domov Javorina využívajú na terapie novú multisenzorickú terapeutickú miestnosť Snoezelen

Foto: V CSS Domov Javorina využívajú na terapie novú multisenzorickú terapeutickú miestnosť  Snoezelen
Foto: Trenčiansky samosprávny kraj

V Centre sociálnych služieb CSS Domov Javorina využívajú v rámci terapie a pomoci novú multisenzorickú terapeutickú miestnosť Snoezelen.

Novozriadená biela terapeutická miestnosť s názvom Snoezelen je ďalším prínosom v aplikovaných terapiách v rámci poslania, vízie, cieľov a realizácie zvyšovania kvality poskytovaných sociálnych služieb zariadenia.

Snoezelen je multifunkčná metóda, ktorej cieľom je vyvolanie zmyslových pocitov prostredníctvom svetelných a zvukových prvkov v príjemnom prostredí. Zameriava sa predovšetkým na osoby s vývinovými poruchami, s mentálnym, telesným alebo viacnásobným postihnutím s poruchami autistického charakteru, poruchami správania alebo učenia a podobne.

„K aplikovaným senzorickým terapiám nášho snoezelenu pri podpore a stimulácii zmyslovej percepcie našich klientov, za asistencie odborného personálu, zaraďujeme nasledovné terapie: sluchová terapia a muzikoterapia, zraková terapia vizuálnych vnemov, hmatová terapia, polohovacia terapia, aromaterapia s možnosťou využitia bazálnej stimulácie,“ uviedol Roman Krbata, poverený riadením CSS – Domov Javorina.0 zdieľaní

Dopravný servis
Drietoma
Policajná hliadka
21:13
Trenčianska Teplá
Jama na ceste
18:14
Trenčianska Turná
Prekážka na ceste
18:11
Drietoma
Prekážka na ceste
17:16
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina