Klientov v DSS Púchov-Nosice navštívili dobrovoľníci, na znak priateľstva spolu zasadili strom