V Handlovej sa bude meniť cenník cintorínskych služieb, dôvodom je inflácia aj náročnosť výkopových prác


Foto: V Handlovej sa bude meniť cenník cintorínskych služieb, dôvodom je inflácia aj náročnosť výkopových prác Foto: Google/Rad Sisitka

Poslanci mesta Handlová po vyše desiatich rokoch upravili cenník cintorínskych služieb. Samospráva o tom informovala na svojej webovej stránke s tým, že k úprave pristúpili na žiadosť spoločnosti Parte, ktorá prevádzkuje cintorínske služby v meste.

Dôvodom je nárast miery inflácie. Tá od roku 2013 do roku 2022 narástla o 24,9 percenta, v roku 2023 sa navyše aj zdvihli ceny energií, vody a odvozu smetí.

Poplatok za prepožičanie miesta pre hrob na obdobie prvých 10 rokov je zrušený. Keďže tlecia doba na pohrebisku v Handlovej je ustanovená na 20 rokov, poplatok nájomného počas tlecej doby je dvojnásobok poplatku za prepožičanie miesta pre hrob na obdobie 10 rokov s príslušenstvom a je splatný ihneď,“ uviedlo mesto.Urobili sme si prieskum a snažili sme sa dať oproti iným mestám a dedinám najnižšie ceny,“ doplnil konateľ spoločnosti Miroslav Mičo.

Viaceré ceny v cenníku služieb sa zmenili tak, že sa zaokrúhlili o niekoľko centov alebo sa zvýšili o mieru inflácie. Niektoré zostali nezmenené. Okrem toho pribudla v cenníku položka za uloženie schránky v urnovej stene, nakoľko v budúcnosti plánujú vybudovať v areáli cintorína kolumbárium.

Zvýšenie ceny výkopových prác si podľa konateľa spoločnosti Parte vyžiadal náročný terén a nutnosť zaistenia hrobu kvôli tlaku a zosuvu pôdy,“ doplnilo mesto.Prečítajte si viac: