Nová sociálna služba v Handlovej. Zabezpečí pomoc pre ľudí, ktorí si neporadia s domácimi prácami


Foto: Nová sociálna služba v Handlovej. Zabezpečí pomoc pre ľudí, ktorí si neporadia s domácimi prácami Foto: Mesto Handlová

Mesto v apríli spustí novú sociálnu službu – servisné poukážky. Tá pomôže odkázaným ľuďom a podporí aj sociálne podniky na území mesta. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová. „Ako platobný prostriedok v nominálnej hodnote 10 eur sa používajú na platbu za služby, ktoré poskytujú registrované sociálne podniky, napríklad upratovacie práce, kosenie, rezanie stromov a kríkov alebo príprava palivového dreva,“ vysvetlila J. Paulínyová a dodala, že servisné poukážky sú vynikajúci prostriedok ako zabezpečiť pomoc pre odkázané osoby, ktoré si s domácimi prácami samé neporadia.

Ako to funguje?  Mesto si od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky objedná servisné poukážky. Tú si od mesta môže kúpiť fyzická osoba alebo odkázaná osoba. “Modrú servisnú poukážku môže použiť akákoľvek fyzická osoba. Ružovú servisnú poukážku môže použiť iba osoba s právoplatným rozhodnutím na odkázanosť na sociálnu službu, ktoré vydáva mesto. Žiadne iné potvrdenie nie je akceptovateľné,” prezradila J. Paulínyová a doplnila, že registrovaný sociálny podnik má povinnosť si toto rozhodnutie skontrolovať u odkázanej osoby pred poskytnutím služby, nakoľko ružová servisná poukážka je určená len osobe s právoplatným rozhodnutím na odkázanosť na sociálnu službu.

Následne si fyzická alebo odkázaná osoba si objedná službu od registrovaného sociálneho podniku, ktorý  službu zrealizuje. Fyzická alebo odkázaná osoba za službu zaplatí servisnými poukážkami a sociálny podnik požiada ministerst­vo o odkúpenie servisných poukážok a ministerstvo mu vyplatí sumu za odkúpené poukážky.

Zakúpením poukážok človek nielen ušetrí čas potrebný na bežné domáce práce, ktorý môžete využiť zmysluplnejšie. Zároveň umožní pracovať ľudom, ktorí našli v sociálnych podnikoch uplatnenie. „Poukážky ružovej farby budú určené pre osoby s rozhodnutím o odkázanosti na pomoc inej osoby, nominálna hodnota je 10 eur, kúpna cena pre odkázanú osobu 5 eur a suma, za ktorú sa odkupuje od sociálneho podniku je 10 eur. Modré poukážky si môže zakúpiť hocikto. Ich nominálna hodnota je 10 eur, kúpna cena 10 eur a suma, za ktorú sa odkupuje od sociálneho podniku 13 eur,“ ozrejmila J. Paulínyová. Zakúpiť si ich je možné na Sociálnom oddelení Mestského úradu v Handlovej.


Poukážky je možné použiť iba na starostlivosť o domácnosť alebo záhradu a ich platnosť je jeden rok.  „Akékoľvek stavebné práce sú v rámci použitia servisných poukážok zakázané,“ upozornila J. Paulínyová.

Najčastejšie poskytované služby v rámci použitia servisných poukážok v domácnosti sú žehlenie, umývanie okien, bežné upratovacie služby-utieranie prachu, vysávanie, umývanie podlahy, prevliekanie bielizne, príprava stravy v rámci domácnosti, dovoz, odvoz stravy, dovoz, odvoz bežnej bielizne-čistenie bielizne si hradí klient hotovosťou, bežné nákupy potravín, ale aj na čistenie  a vývoz žumpy.

Na  starostlivosť o záhradu je možné poukážky použiť na kosenie trávy, hrabanie trávy, lístia, strihanie kríkov, živých plotov, prekopávanie záhrady, odvoz odpadu, štiepenie dreva alebo odhrabávanie snehu.

Prečítajte si viac: