Na sídlisku v Prievidzi pribudli nové parkovacie miesta. Mesto vyšli na 143 278 eur


Foto: Na sídlisku v Prievidzi pribudli nové parkovacie miesta. Mesto vyšli na 143 278 eur Foto: Mesto Prievidza

Problémy s nedostatkom parkovacích miest sužujú takmer všetky mestá na Slovensku. Parkovanie je veľkým problémom v mnohých mestách a nevyhýba sa ani Prievidzi. Som preto veľmi rada, že v rámci tohto projektu pribudlo 16 parkovacích miest, ktoré aspoň čiastočne zlepšia situáciu na sídlisku Kopanice,“ zhodnotila primátorka mesta Prievidza Katarína Macháčková.

Ako informovala hovorkyňa mesta Prievidza Zuzana Krajčiová, stavebné práce sa začali 9.11.2022 a realizácia diela bola rozdelená podľa stavebných objektov na dve etapy.

„Prvá etapa zahŕňala rekonštrukciu troch prepojených existujúcich chodníkov medzi bytovými domami na Ulici V. Benedikta a Ulici M. Gorkého v dĺžke cca 222 metrov a vybúranie časti chodníka situovaného za výmenníkovou stanicou na Ulici V. Benedikta, vrátane schodišťa o dĺžke cca 26 metrov,“ upresnila hovorkyňa mesta s tým, že chodníky sa rekonštruovali na šírku 2 a 1,5 metra, kopírujú pôvodnú trasu a sú napojené na sieť existujúcich chodníkov.


Súčasťou stavebných prác v druhej etape bolo aj preloženie existujúceho chodníka za parkovacie plochy, vybudovanie nového stojiska na odpad a presun kovového prašiaku na koberce.

„Druhá etapa zahŕňala realizáciu nových parkovacích plôch na Ulici V. Benedikta, preloženie dvoch stĺpov verejného osvetlenia do trávnatej časti, ďalej výrub troch kusov stromov a realizáciou  náhradnej výsadby. Nové spevnené parkovacie plochy sú z polovegetačnej dlažby určené pre parkovanie osobných automobilov s rozmermi státia 2,5 x 5,3metra,“ doplnila Z. Krajčiová.

Ako mesto na záver uviedlo, stavebné práce boli ukončené 09.03.2023 a celkové náklady na dielo sa pohybovali vo výške 143 278 eur.


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu