Krajskí poslanci schválili prijatie úveru vo výške 13 miliónov eur, pomôže financovať investície


Foto: Krajskí poslanci schválili prijatie úveru vo výške 13 miliónov eur, pomôže financovať investície Foto: ilustračné

Trenčiansky samosprávny kraj si zoberie úver vo výške 13 miliónov eur od Rozvojovej banky Rady Európy so sídlom v Paríži. Ten vychádza, podľa návrhu, ktorý predložila vedúca finančného odboru Úradu TSK Renáta Ozimová, ako najvýhodnejšia ponuka. Prijatie úroku odobrilo aj Ministerstvo financií, podmienkou je udržanie dlhu pod 50% bežných výdavkov. 

„Ministerstvo financií Slovenskej republiky súhlasí s prijatím úveru TSK v celkovej výške 13 miliónov eur za podmienok, že dlh TSK v ďalšom období neprekročí 50 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. Prijatý úver bude použitý výlučne na úhradu 95 % oprávnených výdavkov schváleného investičného projektu, a to len pre projekty financované systémom refundácie,“ uviedla pre TASR Ozimová.

Financovanie prebieha formou refundácie

Prijatie úveru neovplyvní krajský dlh. Trenčiansky samosprávny kraj má podľa vedúcej finančného odboru podaných niekoľko projektov v rámci Operačného programu Interreg. Financovanie prebieha až na základe refundácie, čo v praxi znamená, že kraj musí finančné prostriedky najskôr vynaložiť z iných prostriedkov a až následne sú preplatené z riadiaceho orgánu. 

„Úver môžeme čerpať v rokoch 2016 až 2021, čerpanie bude podľa aktuálnej potreby. Tranže môžu byť minimálne dve, maximálne šesť. Splatnosť každej je tri roky. Úroková sadzba bude stanovovaná pred každým čerpaním podľa aktuálneho stavu na medzinárodných trhoch. Keby sme čerpali úver momentálne, úroková sadzba je nulová,“ dodala pre TASR Ozimová. 

Správy e-mailom Zapnúť upozornenia Poslať tip Nahlásiť chybu