Pomôžte mestu Trenčín nájsť neznámeho páchateľa, ktorý úmyselne poškodil strom na Hollého ulici


Foto: Pomôžte mestu Trenčín nájsť neznámeho páchateľa, ktorý úmyselne poškodil strom na Hollého ulici Foto: Mesto Trenčín

Prvýkrát bolo poškodenie lipy zistené ešte v pondelok 20. 2. 2023. Informovalo o tom mesto Trenčín na svojich stránkach a doplnilo, že hneď na druhý deň rany ošetril pracovník Mestského hospodárstva a správy lesov špeciálnym prípravkom. O týždeň na to, sa však situácia opäť zopakovala a v pondelok 27. 2. 2023 bola lipa opakovane poškodená ďalšími reznými ranami.

„Horizontálne zárezy hlboké 3 až 5 centimetrov do kmeňa lipy veľkolistej v mestskej časti Kvetná zaznamenali pracovníci trenčianskeho Mestského hospodárstva a správy lesov po prvý raz v pondelok 20. februára 2023. Ďalšie rezné rany niekto stromu uštedril znova o týždeň,“ opísalo mesto s tým, že tieto zistenia postúpilo Okresnému úradu v Trenčíne a Slovenskej inšpekcii životného prostredia.

Referentka pre krajinnú tvorbu a architektúru Mestského úradu v Trenčíne, Ingrid Kuľhová ozrejmila, že zárezy do kmeňa stromu prerušia tok živín z koreňového systému do koruny a opačne a nedostatok živín spôsobí postupné chradnutie, spomalenie rastu. V prípade takéhoto poškodenia po obvode celého kmeňa podľa jej slov hrozí vyschnutie a odumretie stromu. Takéto konanie je podľa nej nielen protizákonné ale najmä nepochopiteľné z ľudského hľadiska.


Mesto na záver uviedlo, že spoločenská hodnota tohto stromu, vypočítaná podľa vykonávacej vyhlášky č. 170/2021 Z.z. k zákonu č. 543/2022 Z.z. o ochrane prírody a krajiny predstavuje sumu približne 2300 eur.

Prečítajte si viac: