V Handlovej bijú na poplach. Ekonomická situácia hornonitrianskej samosprávy je vážna


Foto: V Handlovej bijú na poplach. Ekonomická situácia hornonitrianskej samosprávy je vážna Foto: Mesto Handlová

Vedúci oddelení a štatutárni zástupcovia organizácií dostali prísny príkaz. Musia šetriť. Vyjadrilo sa tak vedenie mesta na sociálnej sieti.

Dôvod je jednoduchý. Ako uviedlo mesto, je za ním nestabilita cien energií, čo má dopady na mestský rozpočet. Z tohto dôvodu primátorka mesta vydala takzvané Opatrenie k zabezpečeniu stability rozpočtového hospodárenia mesta Handlová v roku 2023.

„Zakázala od 17. februára akékoľvek výdaje na tovary a služby, ktoré dovtedy neboli dojednané prostredníctvom zmlúv a objednávok,“ ozrejmilo mesto.Zároveň je zakázané objednávať a uzatvárať zmluvy na dodávky tovarov a služieb, ktoré by dodatočne zaťažili rozpočet na rok 2023. Výnimku tvoria iba prioritné výdavky  na odstránenie havarijných stavov vzniknutých na majetku mesta.


Vedenie mesta sa navyše obáva, že sa nenaplnia prognózované príjmy mesta z podielovej dane. Rozpočet Handlovej na tento rok nie je ideálny ani podľa vedúceho ekonomického oddelenia, Petra Mendela. Ten uviedol, že rozpočet pripravovali tak, aby mohlo mesto riešiť aspoň opravy havarijných stavov. Ako P. Mendel ďalej doplnil, samospráva musí striktne vychádzať z príjmu podielovej dane a vyslovil obavy, že nevidí nádej, že bude vyššia, ako to bolo ešte pred pár rokmi, kedy odhady boli konzervatívnejšie ako skutočnosť.

Zároveň vedúci ekonomického oddelenia banského mesta uviedol, že mestu klesnú aj miestne dane, takže môžu iba šetriť peniaze a škrtiť výdavky. Nepriaznivá ekonomická situácia ohrozuje aj výstavbu detského ihriska a po zdražení stavebných materiálov mestu chýba 170 tisíc eur na výstavbu detských jaslí.


Škrty sa dotknú aj tohtoročných podujatí. Ako mesto informuje, hľadá rezervy aj v Kalendári celomestských podujatí, ktorý bol schválený ešte v novembri minulého roku. Takto navrhovanými škrtmi by sa výdavky mohli znížiť podľa vyjadrenia mesta až o 20 tisíc eur.


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu