V Prievidzi žije viac žien ako mužov. Počet obyvateľov ale oproti sčítaniu z roku 2011 klesol takmer o 5000


Foto: V Prievidzi žije viac žien ako mužov. Počet obyvateľov ale oproti sčítaniu z roku 2011 klesol takmer o 5000 Foto: Mesto Prievidza

Prievidzké ženy sú oproti mužom v presile.  Ako uviedla hovorkyňa mesta Prievidza Zuzana Krajčiová, z informácií ktoré zverejnil Štatistický úrad Slovenskej republiky po sčítaní obyvateľstva v roku 2021, počet žien je 23 264, kým mužov je 21 753.


Hornonitrianska metropola si oproti sčítaniu z roku 2011 v celkovom počte obyvateľov ale pohoršila. Podľa údajov sčítania malo mesta Prievidza v roku 2010 až 49 994 obyvateľov, po poslednom sčítaní v ich už bolo o 4977 menej.


„Počet obyvateľov spolu je 45 017. O obyvateľoch je pripravených 21 základných údajov. Ide o počet obyvateľov na trvalý pobyt, hustotu obyvateľstva, počet štátnych občanov a počet cudzincov, vekovú štruktúru, vzdelanostnú štruktúru, 3 najpočetnejšie náboženské vyznania a štruktúru podľa rodinného stavu,“ ozrejmila Z. Krajčiová a doplnila, že priemerný vek obyvateľov baníckeho mesta je 44, 49 rokov a na území mesta podľa posledného sčítania žije 414 cudzincov a hustota obyvateľstva je 1 045,38 ob./km2.


Najpočetnejšiu skupinu obyvateľov tvorí veková skupina od 15 do 64 rokov. Ich počet je 30 698, nasleduje veková skupina obyvateľov od 65 a viac rokov, ktorých na území mesta žije 8872.  

Prečítajte si viac: