Trenčianska župa si požičia 5,5 miliónov eur, vykompenzuje výpadok daňových príjmov


Foto: Trenčianska župa si požičia 5,5 miliónov eur, vykompenzuje výpadok daňových príjmov Foto: tsk.sk

V závere septembra schválili župní poslanci Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) návrh na prijatie návratnej finančnej výpomoci od Ministerstva financií Slovenskej republiky. Schôdze sa zúčastnilo 44 poslancov, tí odhlasovali prijatie finančných aktív v celkovej výške 5 522 741 eur. 

Poskytnuté finančné prostriedky musí samospráva využiť do konca roka. V aktuálnom roku nejde pritom o prvú vyžiadanú pomoc - návratnú finančnú výpomoc zo štátnych finančných aktív bude čerpať župa počas najbližších dvoch rokov. Vláda pôžičku kraju odobrila v júli. 

„Sumu 20 mil. eur župa využije na opravy a rekonštrukcie ciest II. a III. triedy, vrátane súvisiacej cestnej infraštruktúry, opravy majetku a investície do majetku vo vlastníctve kraja určeného na výkon samosprávnych pôsobností na úseku sociálnych služieb, zdravotníctva, kultúry, cestovného ruchu, vzdelávania, športu a regionálneho rozvoja. S čerpaním počíta v rokoch 2021-2022, pričom splácanie je rozdelené rovnomerne na dobu 10 rokov,“ informuje kraj na webovej stránke.

Plánované splátky pôžičky 20 miliónov eur budú vo výške 2 miliónov ročne od roku 2023, župa ich uhradí vždy k 30. novembru. Čerpanie úveru vo výške viac ako 5,5 miliónov eur je v súlade so zákonnými podmienkami aj podľa stanoviska Richarda Horvátha, hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja:

„Na základe citovaných podmienok a v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy konštatujem, že podmienky pre prijatie návratných zdrojov úveru v zmysle predloženého návrhu – ktoré stanovuje § 17 ods. 6 písm.a) a b) zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. a tiež §17 ods.8 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sú dodržané.“ 

Podporia Trenčín v snahe získať titul Európske hlavné mesto kultúry

Župní poslanci na zastupiteľstve podporili aj snahu mesta Trenčín o získanie titulu Európske hlavné mesto kultúry, ktorými sa v roku 2026 stanú jedno slovenské a jedno fínske mesto. Európske hlavné mestá kultúry predstavujú vlajkovú kultúrnu iniciatívu EÚ, ktorá prináša do miest množstvo kultúrnych podujatí aj atraktívny finančný balík.

„Mesto Trenčín prejavilo záujem uchádzať so o titul Európske hlavné mesto kultúry 2026 a obrátilo sa na Trenčiansky samosprávny kraj so žiadosťou o vyjadrenie podpory v tejto kandidatúre. Prejavom vôle podporiť mesto Trenčín v tomto úsilí je podpis Deklarácie vzájomnej podpory vlajkovej kultúrnej iniciatívy Európskej únie - Európske hlavné mesto kultúry spolu s mestom Trenčianske Teplice,“ uvádza materiál, ktorý poslanci schválili.