Odborník ošetril a obnovil 25 zvieracích exponátov, ktoré potešia návštevníkov Vlastivedného múzea


Foto: Odborník ošetril a obnovil 25 zvieracích exponátov, ktoré potešia návštevníkov Vlastivedného múzea
Galéria: 5 fotiek
Foto: Trenčiansky samosprávny kraj

Vo Vlastivednom múzeu v Považskej Bystrici sa podarilo opraviť a ošetriť niekoľko desiatok preparátov zvierat. Múzeum uspelo so svojou žiadosťou o finančný príspevok z Fondu na podporu umenia a získalo tak viac ako 2 000 eur na tento účel.

Keďže múzeum uspelo so svojim projektom „Opäť v plnej kráse - oprava dermoplastických preparátov zvierat“, získalo potrebné financie na opravu a odborné ošetrenie 30 kusov preparátov zvierat. Financie vo výške 2 100 eur tak pomohli opraviť to, čo poškodil čas, ale aj opakované premiestňovanie do viacerých depozitárych priestorov a tiež zastaralé spôsoby preparácie. Zbierka preparátov tak ostáva bohatá a môže aj naďalej tešiť návštevníkov.

„Tieto zbierkové predmety už neboli vhodné na výstavné a edukačné účely, preto bolo nevyhnutné odovzdať ich do skúsených rúk preparátora. Opravy sa ujala preparátorská dielňa zo Žabokriek,“ prezradila zoologička Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici Zuzana Čižmáriková.

Na realizáciu projektu prispel 5% celkovej výšky nákladov aj Trenčiansky samosprávny kraj ako zriaďovateľ múzea.

renovácia preparátov trvala 6 mesiacov. Priamo v priestoroch múzea sa nového vzhľadu a ošetrenia dočkali exponáty preparovanej vysokej zveri. Menšie preparáty v tákov a cicavcov previezli na opravu do dielne odborníka.

„Odborne opraviť a ošetriť sa podarilo 25 kusov, päť preparátov vtáctva bolo veľmi poškodených predovšetkým biologickými škodcami a už nebolo možné vykonať ich opravu. Nakoľko prestali plniť svoju funkciu, boli vyradené zo zbierkového fondu,“ doplnila zoologička vlastivedného múzea.

Návštevníci múze sa tak už v blízkej dobe môžu tešiť na vynovené expozície mnohých druhov zvierat. Prečítajte si viac:


Zdroj: Trenčiansky samosprávny kraj