Na Kasárenskej ulici v Trenčíne pribudnú chodník a cyklotrasa, mesto získalo finančný príspevok


Foto: Na Kasárenskej ulici v Trenčíne pribudnú chodník a cyklotrasa, mesto získalo finančný príspevok Foto: Mesto Trenčín

Mesto Trenčín dostane ďalší nenávratný finančný príspevok vrámci Integrovaného regionálneho operačného programu. Na vybudovanie cyklotrasy a chodníka na Kasárenskej ulici získalo mesto 175 621,70 eur. Zvyšný 5% celkových nákladov uhradí mesto z rozpočtu samosprávy.

„Kasárenská ulica vedie od Vlárskej ulice k Vojenskému opravárenskému podniku. Napojenie ulice na cestu II/507 bolo v rámci modernizácie železnice upravené po križovatku s Ružovou ulicou. Zvyšný úsek komunikácie širokej cca 6 metrov je bez chodníkov. Dnes je už isté, že nie nadlho,“ informovalo mesto Trenčín.

Chodník v úseku od Podjavorinskej ulice po Medňanského bude mať dĺžku 78,5 metra a bude na ňom vyznačený aj cyklokoridor. Druhý chodník Od Medňanského po Majerskú ulicu bude dlhý 277,5 metra. V tomto úseku pribudne cyklotrasa rozšírením cesty. Od Medňanského sa cyklistické pruhy na ceste zmenia na cyklokoridory, podobne aj v križovatke s Majerskou ulicou.

Na križovatke s Majerskou ulicou sa bude pri budovaní cyklkokoridorov prihliadať na naplánované cyklistické pruhy, ktoré sú navrhnuté v projekte rekonštrukcie ulice Na kamenci. 


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu