Na vývoz bioodpadu môžete využiť aj kompostovateľné vrecia, ktoré sa dajú kúpiť v Klientskom centre


Foto: Na vývoz bioodpadu môžete využiť aj kompostovateľné vrecia, ktoré sa dajú kúpiť v Klientskom centre Foto: Mesto Trenčín

esto Trenčín opäť pripomína obyvateľom doplnkovú službu pre triedenie bioodpadu. Špeciálne kompostovateľné vrecia sú určené výhradne na biologicky rozložiteľný komunálny odpad a kúpiť si ich môžete v Klientskom centre Mestského úradu.

Kompostovateľné vrecia sú v meste novinkou, ktorá však nenahrádza pôvodný systém triedenia odpadu jednotlivých domácností. Je len doplnkovou službou. Využiť ich môžete napríklad teraz na jar pri upratovaní záhrad a pozemkov. Niektoré domácnosti majú takéhoto odpadu viac, a keďže sa nezmestí do klasických hnedých bionádob, môžete využiť vrecia. 

Naplnené vrecia vyvezú na kompostáreň, ale treba ich vyložiť pred dom v termíne harmonogramu vývozu odpadu, ktorý nájdete aj na stránke mesta Trenčín.

„Vrece treba vyložiť na ulici, kde sa nachádzajú bionádoby. Nie na ulici, kde sa nenachádza žiadna bionádoba, lebo takú ulicu nemá vývozné vozidlo v trase,“ informovalo mesto Trenčín. 


Mesto zároveň upozorňuje, že vrecia nie sú určené na biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad. 

Keďže ide o kompostovateľné vrece, jeho trvanlivosť je 90 dní odkedy sa začne využívať.

Do vreca nepatria plasty, sklo, kovy, kamene, nebezpečný odpad, rôzne oleje a iné kvapaliny, zmesový odpad, stavebný odpad, textil, popol, uhlie, jednorazové plienky, uhynuté zvieratá a časti tiel uhynutých zvierat, ani zvieracie exkrementy.

Do zbernej nádoby alebo vreca na bioodpad patrí slama, tráva, seno, burina, lístie, odrezky z konárov, burina, piliny, drevná štiepka, kvety a iné rastliny.Zdroj: Mesto Trenčín