TSK opäť ocení významné osobnosti kraja Cenou predsedu TSK, svoje návrhy môžete posielať aj vy


Foto: TSK opäť ocení významné osobnosti kraja Cenou predsedu TSK, svoje návrhy môžete posielať aj vy Foto: Trenčiansky samosprávny kraj

Trenčiansky samosprávny kraj opäť pripravuje udeľovanie Ceny predsedu TSK a Ceny Zastupiteľstva TSK. Už druhý raz máte aj vy možnosť posielať nominácie na ocenenie ľudí, ktorí sa pričinili o rozvoj regiónu, prezentáciu a šírenie dobrého mena kraja aj za jeho hranicami.

Ocenenia udelí župa na základe Štatútu Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

Cenu predsedu TSK predstavuje umelecké stvárnenie zeleného listu, ktorý symbolizuje environmentálne smerovanie TSK ako Zelenej župy. Cenu predsedu vyrobila Stredná odborná škola sklárska v Lednických Rovniach v limitovanej edícii určenej na ocenenie výnimočných osobností spojených s Trenčianskym samosprávnym krajom.


TSK spravidla udelí 3 ceny predsedu TSK a 3 ceny Zastupiteľstva TSK v jednom roku. 

Ocenení verejným uznaním môžu byť jednotlivci, ale aj kolektívy pôsobiace v oblasti spoločenského, hospodárskeho či kultúrneho života.


„Náš kraj je bohatý na vzácne osobnosti, a to nielen historicky, ale aj súčasne. Mnohokrát si to neuvedomujeme, ale sú to ľudia, ktorí žijú priamo medzi nami. Svojou činnosť vykonávajú so zanietením a robia náš kraj lepším a krajším. Za to si zaslúžia našu úctu a vďaku,“ vysvetlil predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška.

Nové návrhy laureátov na tieto ocenenia môžete posielať do 30. septembra 2018.

Návrhy môžete posielať poštou na adresu Trenčiansky samosprávny kraj,  K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Môžete ich však doručiť aj osobne na podateľni Úradu TSK, alebo mailom na adresu veronika.rezakova@tsk.sk.

Každý návrh na ocenenie jednotlivca musí obsahovať titul, meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia navrhnutej osoby. Okrem toho treba doplniť aj zdôvodnenie svojho návrhu, dátum a podpis. V prípade návrhu kolektívu treba uviesť názov a adresu sídla. 

Minulý rok vybrali členovia Komisie pre udeľovanie Ceny TSK spomedzi 36 laureátov 3 jednotlivcov a 1 kolektív, ktorých ocenenie schválili aj poslanci krajského zastupiteľstva na svojom marcovom zasadnutí.

Ceny TSK slávnostne udelia na najbližšom májovom rokovaní Zastupiteľstva TSK Michalovi Dobiašovi za mimoriadny prínos v oblasti reprezentácie regiónu Prievidza, Rudolfovi Dobiášovi za mimoriadny prínos v oblasti literárnej tvorby, Márii Jane Jablonskej za výnimočné a dlhoročné pôsobenie na pozícii predsedníčky Krajskej organizácie Únie žien Slovenska v Trenčíne a kolektívu Hematologicko-transfúzneho oddelenia Nemocnice s poliklinikou v Považskej Bystrici za výnimočné zásluhy v oblasti darcovstva krvi v považskobystrickom regióne.

Správy e-mailom Zapnúť upozornenia Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: Trenčiansky samosprávny kraj