Trenčín sa opäť zapája do projektu Do práce na bicykli, zaregistrujte svoj tím a podporte mesto


Foto: Trenčín sa opäť zapája do projektu Do práce na bicykli, zaregistrujte svoj tím a podporte mesto Foto: Mesto Trenčín

Mesto Tenčín sa zapája do celonárodnej kampane s názvom Do práce na bicykli, ktorá prebehne počas mesiaca Máj. Mottom 5. ročníka tejto súťaže je Odhodlaj sa zmeniť svoj pohľad na cestu do práce! Zapojiť sa môžete aj vy. Okrem dobrého pocitu vás v súťaži čakajú aj zaujímavé ceny.

V minulom roku ískalo mesto Trenčín 3. miesto. Zaregistrovaným tímom sa v meste podarilo najazdiť spolu 76 332,11 kilometra, čo bolo na jedného obyvateľa 1,388 km. 

Novinkou tohto ročníka je aj možnosť pre študentov vytvoriť svoje vlastné tímy vrámci školy. Musia však najneskôr v deň začiatku kampane, t. j. 1. mája 2018 dosiahnuť vek 15 rokov. 

Dvoj až 4-členné tímy vytvorené zo zamestnancov firiem, inštitúcií a organizácií alebo študentov z rovnakej školy sa už v týchto dňoch môžu registrovať na stránke www.dopracenabicykli.eu.


Tým potvrdia, že budú v období od 1. do 31. mája 2018 dochádzať do práce alebo do školy na bicykli. O svojich cestách si budú viesť na spomenutej stránke evidenciu. Študenti musia v deň začiatku kampane (1. 5.) dosiahnuť vek minimálne 15 rokov. Registrácia tímov je možná najneskôr do 5. mája 2018.

Hlavným cieľom národnej kampane je podporiť rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy v mestách, vyzvať samosprávy na Slovensku, aby vytvárali kvalitné podmienky pre ekologické druhy dopravy v meste, a zamestnávateľov, aby budovali vo svojich sídlach vhodné podmienky pre zamestnancov, ktorí dochádzajú do práce na bicykli, a v neposlednom rade inšpirovať zamestnancov, aby viac používali túto formu alternatívnej dopravy pri každodennom cestovaní do práce. 

„Veríme, že hlavnou motiváciou pre zapojenie sa do súťaže bude predovšetkým dobrý pocit súťažiacich, že šetria svoje zdravie, svoje financie, svoje mesto a životné prostredie. V snahe zatraktívniť podujatie, okrem súťažných kategórií uvedených v štatúte súťaže, sme v spolupráci s partnermi pripravili pre ročník 2018 aj bonusy navyše,“ uvádzajú organizátori súťaže.Zdroj: Mesto Trenčín