Rozkopaná ulica v Trenčíne. Kvôli oprave bleskozvodu počítajte s dopravnými obmedzeniami


Foto: Rozkopaná ulica v Trenčíne. Kvôli oprave bleskozvodu počítajte s dopravnými obmedzeniami Foto: canva.com

Mesto Trenčín informovalo o rekonštrukcii cesty na Ulici Gen. M. R. Štefánika pri križovatke s Kukučínovou ulicou. Rozkopávka úseku je povolená od pondelka 10. júna do piatku 21. júna. V tomto období bude na nevyhnutný čas uzavretý pravý jazdný pruh na ceste I/61 v smere von z Trenčína.

Dôvodom rozkopávky je rekonštrukcia bleskozvodu pri bytovom dome číslo 373. Výkopové práce budú prebiehať na chodníku, ten bude v dotknutom úseku uzavretý. Priechody pre chodcov na križovatke zostanú prístupné, chodci smerom od Kauflandu budú presmerovaní cez nadchod MAX.

Foto: Situácia rozkopávky. Zdroj: Mesto Trenčín

Foto: Situácia rozkopávky. Zdroj: Mesto Trenčín

 „Prosíme o opatrnosť a rešpektovanie dočasných dopravných značení, či prípadných pokynov osôb poverených za riadenie dopravy,“ žiadajú z mesta.

Prečítajte si viac: