Nemocnicu v Bojniciach čaká rekonštrukcia za stovky tisíc eur. Vrazili do nej už milióny


Foto: Nemocnicu v Bojniciach čaká rekonštrukcia za stovky tisíc eur. Vrazili do nej už milióny Foto: Facebook/ Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach

Nemocnica s poliklinikou Prievidza (NsPP) v Bojniciach nadviazala na miliónové investície, ktorých cieľom bola renovácia priestorov zariadenia. Nemocnica len v nedávnej minulosti investovala viac ako 9,6 milióna eur do rekonštrukcie bloku F. Renovácie objektu však neutíchajú ani na sklonku jari. Trenčiansky samosprávny kraj hľadá v rámci verejnej súťaže dodávateľa na rekonštrukciu bloku E, pričom odhadované náklady vyčíslili na ďalší takmer 1 milión eur.

Zdroj: NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach    Zrekonštruované priestory bloku F

Ako kraj oznámil vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie: „cieľom stavby je zníženie energetickej náročnosti a prevádzkových nákladov najmä vo vzťahu k nákladom spojeným s prípravou tepla a energií potrebných na prípravu tepla, pričom je kladený dôraz na zachovanie pôvodného architektonického stvárnenia architektonického slohu jednotlivých objektov, a to najmä objektu monobloku a jeho pavilónov, ako je i pavilón E“.

Nemocnica plánuje energetické úspory

Cieľom ďalšieho postupu v rekonštrukcii areálu má byť zvýšená energetická úspora budovy. Peniaze majú byť vynaložené na zateplenie obvodových stien, výmenu výplní otvorov v obvodových konštrukciách, no aj komplexná a rozsiahla rekonštrukcia strešného plášťa. V rámci prerábky sa majú zamerať aj na bezpečnostné prvky, ako obnovu bleskozvodov výmenu zámočníckych výrobkov súvisiacich s rekonštrukciou fasád, ako sú zábradlia.

Celkovú odhadovanú sumu tak kraj vyčíslil na úrovni 963 505,23 eur, pričom víťaz súťaže by mal ponúknuť najnižšiu sumu. Peniaze na samotnú rekonštrukciu plánujú čerpať v rámci plánu obnovy, pričom na celkové investície získali až 15 miliónov eur.

Prečítajte si viac: