Predseda TSK a minister dopravy vytýčili priority regiónu: rýchlostné cesty, panelka a križovatka


Foto: Predseda TSK a minister dopravy vytýčili priority regiónu: rýchlostné cesty, panelka a križovatka Foto: Trenčiansky samosprávny kraj

Minulý týždeň sa predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja, Juraj Baška, stretol s ministrom dopravy, Árpádom Érsekom. Zhodli sa na tom, že prioritou pre región je vybudovanie rýchlostných komunikácií 2, R6 a R8, a tiež rekonštrukcia tzv. panelky, či novej križovatky v trenčianskych Tepliciach.

„Významná časť nášho rozhovoru s ministrom Érsekom sa týkala definície konkrétnych priorít pre náš kraj. V tejto oblasti sme sa zhodli a definovali nevyhnutnosť výstavby rýchlostnej cesty R8 a R2, ktorej dva úseky sú v štádiu spracovávania dokumentácie pre stavebné povolenie, a tiež rýchlostnej cesty R6, v rámci ktorej aktuálne prebieha posudzovanie vplyvov jej výstavby na životné prostredie,“ uvádza Jaroslav Baška.

Vrámci debaty sa dotkli aj témy avizovaného útlmu baníctva na hornej Nitre. Práve ten je spojený s naliehavou potrebou intenzívneho prepojenia regiónu Považia s hornou Nitrou, a to nielen rýchlostnou cestou, ale aj prostredníctvom obnovy železničnej dopravy.


Rovnakú váhu obaja funkcionári pripísali aj dlho očakávanej rekonštrukcii tzv. panelovej cesty medzi obcou Chocholná a Mníchovou Lehotou, ktorej odhadovaný začiatok je smerovaný na rok 2019, a komplexnému riešeniu križovatky ciest I. a II. triedy v Trenčianskej Teplej. 

Minister dopravy okrem iného predstavil projekt posilnenia železničných spojov na niektorých tratiach. Okrem toho informoval aj o plánovaní zabezpečenia železničnej dopravy na trati BratislavaTrnava - Trenčín – Žilina v hodinových intervaloch, čo by malo byť zavedený už od 1.marca 2018. Posilnenie spojov je plánované aj na trati Prievidza – Bánovce nad Bebravou – Trenčín. 

„So šéfom rezortu sme preberali aj konkrétne možnosti pomoci pre obyvateľov mestskej časti Horný Milochov (okres Považská Bystrica), kde aktuálne prebieha modernizácia železničnej trate na úseku Púchov – Považská Bystrica,“ dodal na záver predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Prečítajte si viac:Zdroj: Trenčiansky samosprávny kraj