Nominácie na ocenenie športovca/športového kolektívu za rok 2017 môžete posielať do 28. februára


Foto: Nominácie na ocenenie športovca/športového kolektívu za rok 2017 môžete posielať do 28. februára Foto: ilustračná - trencin.sk

Do 28. februára môžete posielať mestu návrhy na ocenenie športovec a športový kolektív roka 2017. Už v apríli 2018 odovzdá mesto Trenčín ocenenia tým najlepším z nich.

Ocenenia budú odovzdané v týchto kategóriách:
Najlepší športovec mesta Trenčín za rok 2017
Najlepší športový seniorský kolektív mesta Trenčín za rok 2017
Najlepší športový mládežnícky kolektív mesta Trenčín za rok 2017
Najlepší handicapovaný športovec mesta Trenčín za rok 2017
Najlepší tréner mesta Trenčín za rok 2017
Ocenenie za celoživotný a výnimočný prínos v športe v Trenčíne 

V prvých piatich kategóriách odovzdajú dve ocenenia bez určenia poradia, v poslednej kategórii bude odovzdané len jedno ocenenie. Svoju nomináciu do ktorejkoľvek kategórie môže navrhnúť každý občan mesta Trenčín, organizácia so športovým zameraním a každý športový klub pôsobiaci na území mesta. 

Uzávierka prijímania nominácií je 28. februára 2018. Návrh je potrebné doručiť buď elektronicky na adresu vladimir.mraz@trencin.sk alebo písomne do podateľne Mestského úradu v Trenčíne.


O ocenených športovcoch bude rozhodovať komisia mládeže a športu v spolupráci s primátorom Mesta Trenčín.

„Nakoľko šport a športové aktivity sú pre nás všetkých dôležitou súčasťou nášho života, veríme, že takéto ocenenie sa stretne s uznaním verejnosti a zároveň povzbudí športovú verejnosť k ďalším športovým métam v budúcnosti,“ povedal koordinátor projektu Vladimír Mráz. 

V nominácii musí byť uvedené:
- Kategória, v ktorej navrhovateľ navrhuje športovca resp. kolektív oceniť
- Údaje o navrhovateľovi (meno/názov klubu, kontaktná osoba, mobil, e-mail)
- Meno nominovaného športovca, resp. názov športového kolektívu
- Šport, v ktorom športovec, resp. kolektív súťaží
- Športový klub, v ktorom je športovec registrovaný
- Športové výsledky v roku 2017
- Úroveň súťaže, v ktorej športové úspechy, resp. výsledky dosiahol (OH, MS, ME, MSR atď.) 
- Naskenovaná fotokópia diplomu alebo akéhokoľvek dokladu o úspechoch nominovaného
- Stručná charakteristika športovca, resp. kolektívu a ich športovej kariéry 

Kontakt: Ing. Vladimír Mráz, vladimir.mraz@trencin.sk, mobil: 0905 215 224


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: Mesto Trenčín