Trenčín a okolie bolo počas víkendu vystavené vysokému výskytu emisných častíc PM10


Foto: Trenčín a okolie bolo počas víkendu vystavené vysokému výskytu emisných častíc PM10 Foto: ilustračná - pixabay.com

V sobotu, 27. januára, upozornil Slovenský hydrometeorologický ústav na smogovú situáciu pre častice PM10 v Trenčíne a okolí. Hodnota prvého prekročenia prahu (μg.m-3) dosiahla 26. 1. 2018 o 16.00 h hodnotu 101.

Príčinami smogovej situácie, ktorá znamená vysoký obsah emisií PM10 môže byť spôsobená vykurovaním pevným palivom, ale aj z lokálnych zdrojov a zo znečistenia dopravou.

„Pod pojmom PM10 rozumieme frakciu suspendovaných častíc v pevnom alebo kvapalnom skupenstve s aerodynamickým priemerom 10 μm, ktoré môžu mať akútne i chronické účinky na zdravie,“ informuje mesto.

Akútne účinky sa môžu u citlivých osôb (deti, tehotné ženy, starší ľudia, astmatici a ľudia so srdcovo-cievnymi ochoreniami) vyskytnúť už vtedy, ak hodnoty prekračujú  informačný prah (100 μg.m-3). Táto situácia môže spôsobiť dráždenie očí, nosa a hradla, pocit tlaku na prsiach, kašeľ a bolesť hlavy. Chronické účinky sa vyskytujú pri dlhodobom vystavení organizmu zvýšenej koncentrácie častíc PM. Môžu sa prejavovať zápalovými ochoreniami dýchacích ciest a pľúc, zvýšením alergických reakcií a poruchami odolnosti organizmu.


SHMÚ už v nedeľu, 28. januára ráno, zrušil toto upozornenie.

“12 - hodinový kĺzavý priemer koncentrácií PM10 klesol pod hodnotu informačného prahu a neprekročil ho po viac ako 24 hodín a neočakávame v najbližších hodinách zhoršenie rozptylovej situácie,” uvádza SHMU na svojej webstránke.

Občania, ktorí využívajú lokálne vykurovacie systémy na pevné palivo (napr. pece, kachle,  kotle ústredného kúrenia, kozuby) mali dodržiavať zásady, na ktoré upozorňuje mesto Trenčín:
- Nespaľovať odpad, vrátane odpadového dreva (nábytok, okná a pod.), vznikajú pritom okrem PM10 aj ďalšie toxické látky.
- V prípade kúrenia drevom používať drevo dobre vysušené (malo by sa sušiť 1-2 roky) 

Je nutné zachovávať optimálne podmienky pri spaľovaní paliva:
- pravidelne čistiť kotol a komín,
- prikladať radšej častejšie po menších dávkach,
- nastaviť regulačné klapky tak, aby mal vzduch prístup k palivu, nedusiť oheň.


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: Mesto Trenčín, SHMÚ