Miestne akčné skupiny MAS získajú v novom období viac peňazí z eurofondov na svoj rozvoj


Foto: Miestne akčné skupiny MAS získajú v novom období viac peňazí z eurofondov na svoj rozvoj Foto: Trenčiansky samosprávny kraj

Miestne akčné skupiny MAS získajú v novom roku viac financií z eurofondov. 

„Cieľom MAS-iek je pozdvihnúť vidiek v oblasti kultúry, športu, turistického ruchu, malého podnikania či trhu práce. Ide o partnerstvá obcí s firmami a občianskymi združeniami, ktoré pôsobia na celistvom a súdržnom území a hospodária so spoločným rozpočtom,“ informuje Trenčiansky samosprávny kraj. 

V programovom období 207 - 2013 získali štatút MAS v rámci Programu rozvoja vidieka udelený MAS Naše Považie, MAS Strážovské vrchy, MAS Vršatec a OZ Kopaničiarsky región MAS.V novom období 2014-2020 došlo zo strany rezortu na základe podnetov MAS k prepracovaniu pôvodnej a vyhláseniu novej výzvy na udeľovanie štatútov MAS, predovšetkým išlo o  zmenu podmienok pri poskytovaní príspevkov. 

„Novým nastavením procesu výberu naplníme hlavný cieľ opatrenia, a to väčšie pokrytie územia,“ vysvetlila ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Gabriela Matečná.

„V našom kraji tak bolo po novom schválených celkom 8 miestnych akčných skupín, vrátane všetkých štyroch, ktoré fungovali aj v predchádzajúcom období. K vyššie spomínaným v novom období pribudla MAS Inovec, MAS Stredné Ponitrie, OZ MAS Rozvoj Hornej Nitry a MAS Žiar, o. z,“ informoval Trenčiansky samosprávny kraj.  
Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: Trenčiansky samosprávny kraj