Mesto Trenčín podporí projekty práce s mládežou, žiadosť o dotácie môžete podať do 28. februára


Foto: Mesto Trenčín podporí projekty práce s mládežou, žiadosť o dotácie môžete podať do 28. februára Foto: ilustračná - pixabay.com

Mesto Trenčín aj v roku 2018 poskytne záujemcom dotácie na prácu s mládežou. Žiadosti a povinné prílohy treba odovzdať do 28. febrára 2018 v podateľni Mestského úradu Trenčín na Mierovom námestí 2, alebo ich zaslať poštou. 

„Dotácie môžu byť poskytnuté oprávneným subjektom len na základe riadne vyplnenej žiadosti, a to na predpísanom formulári spolu s povinnými prílohami a za predpokladu, že žiadateľ má vyrovnané záväzky voči mestu,“ informuje mesto Trenčín. 

Mesto zároveň odporúča záujemcom o dotácie, aby sa o projekte poradili s koordinátorom práce s mládežou. Kontaktovať ho môžete prostredníctvom mailovej adresy mladez@trencin.sk., alebo na telefónnom čísle 0911 046 629. Koordinátorkou práce s mládežou je Veronika Sučanská. 

„Žiadosti oVšetky informácie o podmienkach poskytovania dotácií nájdete na webovej stránke mesta Trenčín: www.trencin.sk – Mesto Trenčín – transparentné mesto – dotácie – dotácie na aktivity v oblasti mládeže,“ dodáva mesto. 

Pri rozhodovaní o pridelenie dotácie budú uprednostnené tie projekty, ktoré iniciujú, zostavujú a realizujú mladí ľudia. 
Zdroj: trencin.sk