Mesto Trenčín má na rok 2018 vyrovnaný rozpočet, financie poputujú na vzdelávanie a sociálne služby


Foto: Mesto Trenčín má na rok 2018 vyrovnaný rozpočet, financie poputujú na vzdelávanie a sociálne služby Foto: Ilustračná

Rozpočet mesta Trenčín schválil mestský parlament 13. decembra 2017. Do nového roka mesto vstupuje s vyrovnanými financiami. Mesto počíta s dokončením prerábky Mierového námestia, kúpou 48 nájomných bytov a ďalšími investíciami nie len do ciest a chodníkov, ale aj do cyklotrás, ihrísk a čistoty mesta. Z eurofondov obnovia aj materské školy Opatovská a Šafáriková. 

Viac ako 53% bežných výdavkov mesta poputuje na vzdelávanie a sociálne oblasti. Rozpočet počíta s kapitálovými výdavkami vo výške 14,16 milióna eur. 

„Čistota a starostlivosť o verejný priestor bude jednou zo základných úloh mesta v roku 2018. Rozpočtovaných je 6 celoplošných kosení. Na orezy stromov a kríkov poslanci schválili 350 tisíc eur. Údržba komunikácií bude na úrovni roka 2017 s dôrazom na pravidelné čistenie,“ informuje mesto. 

Výška daňových sadzieb sa v tomto roku nemení, s výnimkou sadzby za ornú pôdu, chmeľnice, vinicce, ovocné sady a trvale trávnaté porasty, kde bude znížená. Prevádzky na Mierovom námestí budú aj v tomto roku oslobodené od daní za letné terasy.  

Z mestských zdrojov bude dofinancovaný projekt APROGEN, prenájom štadióna Gáboríka pre žiakov hokejových tried, energie na školách, údržba športových areálov a diétne stravovanie na školách.


Mesto predovšetkým investuje do rekonštrukcie cesty na Ulici gen. Svobodu, rozšírenie bufetov, sociálnych zariadení a tienidiel v areáli letného kúpaliska, vybudovanie nových priechodov pre chodcov, vrátane priechodu pri Fiate v Kubrej a vacerých chodníkov. Ďalej poputujú financie na výstavbu polopodzemných kontarjnerov v mestských častiach Sever, Juh a Západ, oprava hrádze na Sihoti, presun  autobusovej zastávky na Hodžovej ulici, nová cesta spájajúca Opatovskú ul. s Armádnou atď. 

V roku 2018 pribudnú nové parkovacie miesta na ul. J. Halašu, Pred poľom, Pod Skalkou, na Saratovskej, Bazovského a na mnohých iných miestach. 

„Investície pôjdu aj do ihrísk a športovísk – dokončenie workoutu a cvičiska pre seniorov na Juhu, vybudovanie pump treck dráhy pri skateparku, obnova lesného ihriska KIOSK,“ dodáva mesto Trenčín. 

Okrem výdavkov má však mesto aj príjmy. Vďaka tomu bude dlh mesta nižší.

„Mesto Trenčín má schválený vyrovnaný rozpočet v celkovej výške takmer 57,74 milióna eur. Výšku dlhu ku koncu roka 2018 prognózuje na úrovni 17 – 17,5 mil. eur, pričom na konci roka 2014 bol dlh vo výške 19,45 mil. eur. Dlhovú službu definovanú zákonom o rozpočtových pravidlách mesto prognózuje na konci roka 2018 vo výške 34,2% bežných príjmov predchádzajúceho roka. Na konci roka 2014 to bolo 52,87%,“ vysvetľuje mesto. 


Správy e-mailom Zapnúť upozornenia Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: trencin.sk