Pozor na zmeny vývozu odpadu v centrálnej mestskej zóne, vrecia s odpadom budú zbierať len raz denne


Foto: Pozor na zmeny vývozu odpadu v centrálnej mestskej zóne, vrecia s odpadom budú zbierať len raz denne Foto: ilustračná - pixabay.com

Mesto Trenčín upozorňuje občanov na zmenu vo vývoze odpadu z centrálnej mestskej zóny. Od 1. 1. 208 sa vrecia s odpadom z centrálnej zóny budú vyvážať len raz denne. Táto zmena potrvá až do 31. marca 2018. V ďalšom období, od 1. apríla do 31. decembra kalendárneho roka 2018 bude odvoz zabezpečený 2 razy denne. 

„Zber zmesového komunálneho odpadu je v centrálnej mestskej zóne pre fyzické osoby – podnikateľov (FOP) a právnické osoby (PO) zabezpečovaný vrecovým systémom, pričom ide o čierne 100-litrové vrecia označené logom MARIUS PEDERSEN,“ vysvetľuje mesto.

Vrecia je preto potrebné vyzdvihnúť v príslušnom kalendárnom roku, inak nárok zaniká. Fyzické i právnické osoby sú povinné vyčerpať si prednostne svoj nárok na počet vriec, ktorý im vznikol prihlásením sa k poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.
V prípade potreby si v Klientskom centr MsÚ môžete zakúpiť vrecia navyše, alebo môžete požiadať o zmenu v prihlásení k poplatku. 

Vrecia sa v centrálnej mestskej zone môžu vykladať na verejné priestranstvo od 8:00 do 9:00. Ich odvoz zabezpčeí spoločnosť do 10:00. 

Do centrálnej mestskej zóny patria: Mierové námestie, Štúrovo námestie, ulice Farská, Matúšova, Marca Aurélia, Sládkovičova, Vajanského, časť Hviezdoslavovej ulice, Palackého, Hasičská, Hviezdová ul., Vojtecha Zamarovského, Jaselská, Rozmarínova a Mariánske námestie. Ide o miesta, kde nie je možné prideliť nádobu na zber zmesového komunálneho odpadu.

Správy e-mailom Zapnúť upozornenia Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: Mesto Trenčín