FOTO: Volilo sa aj vo väzenskej nemocnici v Trenčíne, právo voliť ale využilo približne 20 percent väzňov


FOTO: Volilo sa aj vo väzenskej nemocnici v Trenčíne, právo voliť ale využilo približne 20 percent väzňov
Galéria: 4 fotky
Foto: Marián Michalko

Právo voliť v Nemocnici pre obvinených a odsúdených v Trenčíne využilo len približne 20 percent väzňov. Aktuálne ich je tu hospitalizovaných 361. S platným hlasovacím preukazom tu odvolilo 48 obvinených a odsúdených.

Vo väzenskej nemocnici v Trenčíne pripravili voľby tak, aby bolo umožnené hlasovať všetkým, ktorí prejavia záujem. „Tých, ktorí prejavili záujem k dnešnému dňu aj s platným hlasovacím preukazom máme 48, z toho 2 obvinení a 48 odsúdených,” povedala Lucia Martináková, vedúca organizačno-právneho oddelenia Nemocnice pre obvinených a odsúdených v Trenčíne. Medzi množstvom mužov volili len 2 ženy.

Medzi väzňami, ktorí využili možnosť a šli voliť bol aj Ladislav. Ten vraví, že šiel voliť najmä kvôli svojej rodine, aby sa mali lepšie, pretože verí, že na Slovensku dôjde k zmene. „Voliť chodím pravidelne. Aj my, uväznení sa zaujímame o politiku. Človek by chcel zmenu aj v trestnom práve,” povedal Ladislav. Ten si už tri roky odpykáva 10-ročný trest za ekonomickú tresnú činnosť.

Podľa hovorkyňa Zboru väzenskej a justičnej stráže Moniky Kacvinskej je momentálne na Slovensku väznených 9985 ľudí. Z celkového počtu väznených je 26 obvinených mladistvých, 31 odsúdených mladistvých a 483 cudzincov, ktorí nemajú volebné právo. Záujem o hlasovanie prejavilo iba 1737 väznených ľudí.

Voliť podľa Kacvinskej môže väznená osoba s trvalým pobytom na Slovensku, ktorá v deň volieb dovŕšila 18 rokov a nemá prekážku práva voliť. Voliť môže väznená osoba sa hlasovacím preukazom, alebo bez neho, ak sa miesto výkonu väzby, alebo výkonu trestu odňatia slobody nachádza v územnom obvode volebného okrsku miesta trvalého pobytu.

„Príslušné ústavy vopred zabezpečili, aby obvinení a odsúdení boli v dostatočnom časovom predstihu písomne informovaní o konaní volieb, spôsobe a práve voliť,“ povedala Kacvinská s tým, že v sobotu budú pred členov okrskovej volebnej komisie predvedení obvinení a odsúdení, ktorí chcú voliť. Svoj hlas odovzdajú do prenosnej volebnej schránky.Prečítajte si viac: