Informácia pre imobilných voličov v Trenčíne


Foto: Informácia pre imobilných voličov v Trenčíne Foto: ilustračné foto archív minv

V sobotu 30. septembra 2023 sa uskutočnia voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. Mesto Trenčín uverejnilo užitočné informácie pre imobilných voličov.

„V Kultúrnom stredisku Juh na Kyjevskej ulici budú počas volieb volebné miestnosti aj na poschodí. Pre imobilných občanov bude k dispozícii plošina v čase od 14.00 do 19.00 hodiny,“ upresnila trenčianska samospráva na svojich stránkach a dodala, že ak sa volič nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať mesto a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

„Okrsková volebná komisia vyšle k voličovi dvoch svojich členov s prenosnou volebnou schránkou, hlasovacími lístkami, obálkou a so zoznamom tých voličov, ktorí požiadali o hlasovanie mimo volebnej miestnosti. Členovia  komisie zabezpečia, aby bola zachovaná tajnosť hlasovania a aby ten, kto hlasoval, podpísal prevzatie hlasovacích lístkov a obálky,“ pokračuje mesto Trenčín.

Ako samospráva ďalej uvádza, v odôvodnených prípadoch môže okrsková volebná komisia umožniť hlasovanie do prenosnej volebnej schránky voličovi príslušného volebného okrsku, ktorý sa dostavil do budovy, alebo pred vstup do budovy, v ktorej sa nachádza volebná miestnosť a ktorého zdravotný stav mu nedovolí prísť do volebnej miestnosti nachádzajúcej sa na poschodí tejto budovy, alebo nachádzajúcej sa v budove, ktorá nemá bezbariérový prístup. Pre hlasovanie takéhoto voliča platia rovnaké podmienky, ako pre hlasovanie do prenosnej volebnej schránky v domácnosti.

„Svoju požiadavku o voľbu do prenosnej volebnej schránky môžu voliči nahlásiť do 29. septembra 2023 na Mestskom úrade v Trenčíne v úradných hodinách, alebo v príslušnej okrskovej volebnej komisii,“ uviedlo mesto na záver.

Prečítajte si viac: