V Trenčianskom kraji sa zlepšuje zamestnanosť absolventov. Pomáha aj krajské štipendium


Foto: V Trenčianskom kraji sa zlepšuje zamestnanosť absolventov. Pomáha aj krajské štipendium Foto: tsk.sk

Na 37. zasadnutí Krajskej rady pre odborné vzdelávanie a prípravu bolo odprezentované vyhodnotenie regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania za uplynulý školský rok 2022/2023. Podľa známych výsledkov v Trenčianskom kraji medziročne klesla miera nezamestnanosti absolventov zo 4,5 percent v máji 2021 na 2,9 percent v máji 2022. 

Správa tiež informovala, že v kraji sa zvyšuje počet študentov stredných škôl, pričom zhruba 85 percent z nich študuje na stredných školách, ktoré zriaďuje Trenčiansky samosprávny kraj. „Stúpol aj počet zamestnávateľov zapojených do duálneho vzdelávania, v uplynulom školskom roku sa praxou na pracovisku učilo 1 390 žiakov,“ doplnila Trenčianska župa na svojom oficiálnom webe

V súčasnosti sa za najlepšie uplatniteľných považujú absolventi odborov praktická sestra, mechanik nastavovač a mechanik mechatronik. Samospráva sa snaží zvýšiť atraktivitu takýchto odborov aj pomocou krajského štipendia. 

V uplynulom školskom roku kraj na štipendiách vyplatil celkovo 67 900 eur. V prvom polroku bolo štipendium vyplatené 134 prvákom v nedostatkových odboroch, v druhom polroku ich počet stúpol na 137,“ povedal Richard Hančin, vedúci Odboru školstva a kultúry Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja. Prečítajte si viac: