Slovenský zväz kuchárov a cukrárov udeľoval ocenenia, SOŠ OaS v Púchove si odniesla viacero titulov


Foto: Slovenský zväz kuchárov a cukrárov udeľoval ocenenia, SOŠ OaS v Púchove si odniesla viacero titulov
Galéria: 12 fotiek
Foto: Trenčiansky samosprávny kraj

Slovenský zväz kuchárov a cukrárov ocenil šikovnosť svojich členov. Najvyššie vyznamenanie SZKC okrem iných získal aj riaditeľ Strednej odbornej školy obchodu a služieb Púchov Ivan Kasár a majsterka odborného výcviku Jozefína Zaukolcová. Rád prezidenta SZKC si na celoslovenskom Valnom zhromaždení v Trnave prevzali za dlhoročné pôsobenie, ale aj za pomoc a podporu zväzu. Zväz oceňoval vôbec prvýkrát od svojho vzniku v roku 1990 a udelil celkovo 32 ocenení.

„Toto ocenenie zaväzuje nielen pedagogických pracovníkov, ale aj školu k ďalšej odbornej príprave a rozvoju súťažnej činnosti budúcich generácií gastronomických odborníkov,“ uviedol riaditeľ školy Ivan Kasár.

Branislav Križan, prezident SZKC, prvýkrát v histórii zväzu udeľoval najvyššie profesijné vyznamenanie SZKC – Rád sv. Vavrinca. Ten si okrem 19 ľudí pôsobiacich v oblasti gastronómie z jeho rúk prevzala aj Jozefína Zaukolcová. Okrem dlhoročnej práce v zväze získala ocenenie za založenie Klubu cukrárov SZKC. Okrem toho viackrát reprezentovala Slovensko na medzinárodných gastronomických súťažiach. 

„Spolupráca Strednej odbornej školy obchodu a služieb (SOŠ OaS) v Púchove v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) a Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov (SZKC) trvá už niekoľko rokov. Jej vysokú úroveň dokazujú aj vynikajúce výsledky v oblasti vzdelávania študentov v profesii cukrár a kuchár,“ informoval Trenčiansky samosprávny kraj.

Práve majsterka odborného výcviku na SOŠ OaS Jozefína Zaukolcová je predsedníčkou Klubu cukrárov SZKC. „Na základe tejto skutočnosti škola spolupracuje so SZKC pri organizovaní celoslovenských súťaží v oblasti gastronómie pre odbor cukrár, pri reprezentácii na medzinárodných súťažiach a pri organizovaní odborných podujatí, ktoré by sa nedali realizovať bez podpory vedenia školy, riaditeľa Ivana Kasára,“ doplnila členka pedagogického zboru SOŠ OaS Púchov Ludmila Hamšíková.   

Správy e-mailom Zapnúť upozornenia Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: Trenčiansky samosprávny kraj