Materské školy v Prievidzi ušetria energiu vďaka novým solárnym panelom


Foto: Materské školy v Prievidzi ušetria energiu vďaka novým solárnym panelom Foto: pixabay.com

Mesto Prievidza počíta s osadením solárnych zariadení, ktoré by mali znížiť energetické výdavky v škôlkach. Materské školy na Ulici J. Matúšku a Nábreží sv. Cyrila v Prievidzi získajú fotovoltaické panely a budú čerpať energie z obnoviteľných zdrojov.

„Oba projekty v celkovej hodnote takmer 52 900 eur sú z veľkej miery financované z nenávratného finančného príspevku z prostriedkov EÚ,“ dopĺňa mesto Prievidza v príspevku na sociálnej sieti. Finančný príspevok bol získaný prostredníctvom operačného programu Kvalita životného prostredia. 

Pri plánovaní projektu bol kladený dôraz na dosiahnutie efektívnej, ekologickej výroby elektrickej energie z lokálneho obnoviteľného zdroja energie, kde je predpoklad zníženia prevádzkových nákladov. Objekty boli vyberané na základe dôkladnej analýzy okolia, do úvahy sa brali vonkajšie vplyvy, technický stav strechy a predpokladaná dosiahnutá úspora. 

Mesto má v budúcnosti ambíciu pokračovať s využívaním fotovoltaických panelov aj pri ďalších objektoch.Prečítajte si viac: