V Prievidzi plánujú ďalšie stavebné práce, ktoré zvýšia bezpečnosť chodcov na križovatkách


Foto: V Prievidzi plánujú ďalšie stavebné práce, ktoré zvýšia bezpečnosť chodcov na križovatkách Foto: pixabay.com

Mesto Prievidza už počas jari zrekonštruovalo viacero ulíc a chodníkov. V blízkej dobe sa samospráva plánuje zamerať aj na ďalšie opatrenia potrebné pre bezpečný pohyb občanov. Na sídlisku Píly preto doplnia priechody na križovatke na „Okružnej“ o LED svietidlá a prvky pre nevidiacich.

V uplynulých dňoch mesto zverejnilo výzvu na predkladanie cenových ponúk na stavebné práce na Ulici S. Chalupku a Ulici J. Kráľa v Prievidzi. Ako informovala hovorkyňa mesta Zuzana Krajčiová, mesto tak chce pomôcť bezpečnejšiemu pohybu občanov so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie. 

Predmetom prác je debarierizácia komunikácií na predmetnej križovatke. Projektová dokumentácia bola vytvorená v minulom roku a tak ako sme plánovali v prvej polovici roku 2023 by sme chceli začať aj s realizáciou,“ priblížila vedúca odboru stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia Andrea Nikmonová.

V rámci projektu bude komunikácia doplnená o prvky pre nevidiacich a slabozrakých na dlažbe. Taktiež pribudne osvetlenie priechodu LED svietidlami na stožiari a strmeňovom výložníku, ktorý bude umiestnený na už existujúcom stĺpe verejného osvetlenia. Existujúci ostrovček bude počas prác skrátený.

Plocha ostrovčeka po úprave bude približne 8,6 m² , čím bude splnená požiadavka na minimálnu plochu ostrovčeka 5,0 m²,“ doplnila Krajčiová s ubezpečením, že počas celej doby prác nebude ohrozená plynulosť cestnej premávky.


Prečítajte si viac: