Návštevníci Partizánskeho si na daniach priplatia. Mesto zvyšuje aj daň z nevýherných hracích automatov


Foto: Návštevníci Partizánskeho si na daniach priplatia. Mesto zvyšuje aj daň z nevýherných hracích automatov Foto: pixabay.com

V utorok 25. apríla 2023 schválili poslanci mesta Partizánske nové sadzby o miestnych daniach k aktualizácii všeobecne záväzného nariadenia (VZN). Tie sa týkajú návštevníkov mesta Partizánske, ktorí prespia v ubytovacích zariadeniach na území mesta a nevýherných hracích automatov. Informovalo o tom mesto na svojej stránke

Pôvodnú sumu 0,33 eura za ubytovanie osoby na noc mesto navýšilo 1. januára 2022 na 0,50 eura na základe požiadavky ubytovateľov. Po roku však samospráva pristúpila k ďalšej zmene. Po novom tak návštevníci Partizánskeho zaplatia na dani za ubytovanie až jedno euro. 

K úprave sadzby samospráva pristúpila na základe porovnania s Topoľčanmi, Prievidzou a Trenčínom. Navýšenie prinesie ďalšie prostriedky do rozpočtu mesta. Predpis za rok 2022 bol vo výške 11 887 eur, po novom by mal celkový príjem do rozpočtu predstavovať 23 774 eur,“ uviedlo mesto.


Podnikatelia si priplatia vyššiu sadzbu aj za nevýherné hracie stroje. Z pôvodných 100 eur na jeden prístroj za rok sa suma zvýšila na 150 eur. Pri elektromechanických prístrojoch pre zábavu maloletých detí pôjde o zvýšenie zo 17 eur na 30 eur za prístroj za rok.


Aktualizácia VZN upravuje i daň za užívanie verejného priestranstva, ktorá bude po novom rozdelená podľa účelu, a to pri ambulantnom predaji, počas konania príležitostných trhov a ostatnom užívaní verejného priestranstva, ako sú terasy, staveniská či cirkusy. Radnica rovnako upravila sadzby,“ zdôraznilo mesto.

V prípade predaju rýchleho občerstvenia, alkoholu, služieb a ostatných potravinárskych a nepotravinárskych výrobkov pri ambulantnom predaji sú sadzby nižšie avšak počas konania príležitostných trhov a jarmokov sú naopak vyššie.

Pri úprave týchto sadzieb sme zohľadňovali skutočnosť, že počas konania príležitostných trhov a jarmokov je vyššia koncentrácia ľudí, t. j. u jednotlivých daňovníkov sa predpokladajú aj vyššie tržby,“ doplnila radnica.


Prečítajte si viac: