Prievidžanom budú v najbližších dvoch mesiacoch doručené rozhodnutia o daniach a poplatkoch


Foto: Prievidžanom budú v najbližších dvoch mesiacoch doručené rozhodnutia o daniach a poplatkoch Foto: pixabay.com

Od štvrtka 27. apríla do štvrtka 15. júna 2023 bude mesto Prievidza doručovať prostredníctvom zamestnancov mesta rozhodnutia o daniach priamo do domácností. Bude sa to týkať dane z nehnuteľnosti, dane za psa a poplatku za komunálne odpady. Informovalo o tom mesto Prievidza vo svojom príspevku na sociálnej sieti Facebook.

V prípade, že sa rozhodnutia nepodarí doručiť v určenom termíne, budú posielané poštou. Tým obyvateľom, ktorí majú aktivované elektronické schránky na doručovanie, budú rozhodnutia zaslané elektronicky (www.slovensko.sk).

Splatnosť daní a poplatku, resp. ich prvej splátky je do 15 dní od právoplatnosti rozhodnutí, čo je 45 dní odo dňa doručenia rozhodnutí. Aj keď je možné zaplatiť dane a poplatok v hotovosti v pokladni mestského úradu, odporúčame vykonávať platby bezhotovostne - prevodom na účet mesta, čím sa obyvatelia vyhnú prípadnému čakaniu na zaplatenie pred pokladňou mestského úradu,“ uviedlo mesto.

Nakoľko obyvatelia vo veku nad 70 rokov sú podľa Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 11/2019 o miestnych daniach oslobodení od platenia dane z nehnuteľnosti za stavby na bývanie a byty slúžiace na trvalé bývanie, rozhodnutia za daň za stavby a byty im nebudú doručené.


Prečítajte si viac: